HÄN PITI KOKO IN ENGLISH

What does hän piti koko mean in Finnish

Results: 106003, Time: 0.0614

Examples of using Hän Piti Koko in a sentence and their translations

Hän piti koko ideaa tolkuttomana.
He thought the whole idea preposterous.
Hän piti koko toimistoa vallassaan.
She had the whole office under her thumb.
Hän piti koko ajan lumikkia vankina pohjoistornin huipulla.
And all that time, she kept snow white imprisoned high up in the north tower.
Yhä useammin hän piti koko nasaretia enemmän tai vähemmän kuohuksissa.
Increasingly he kept all nazareth in more or less of a hubbub.

Syvällä sydämessään hän piti koko esitystä hieman lapsellisena, ellei suorastaan hupsuna.
Down deep in his heart he regarded the whole performance as a little childish, if not downright foolish.
Hän piti yhtä sänkymme tyynyjen alla, ja kolmatta hän piti koko ajan taskussaan.
He kept one under the pillows on our bed, and the third one he kept in his pocket at all times.
Hän piti muistiinpanoja koko uraltaan.
He kept notes throughout his career, you know.
Hän piti sitä koko joulupäivän ja.
She wore it all christmas day and then.
Hän piti ne koko tämän ajan?
She kept them all this time?
Kirjaimellisesti. ja hän piti puhelintani koko ajan.
And he had my phone the whole frickin' time.
Hän piti ne siten koko talven.
She kept them that way all winter, too.
Hän piti sinua kahleissa koko ottelun ajan.
He had you on lock the whole game.
Hän piti tätä piilossa huoneessaan koko ajan.
She kept this hidden in her room all this time.
Ja hän piti sen poissa minulta koko ajan.
And she kept it from me the whole time.
Sain tietää, että hän piti niitä vaatteita koko ajan.
And then i found out he wore those clothes all the time.
Kerran hän piti fionaa puhelimessa koko yön, koska selvännäkijä oli sanonut hänelle, että fiona tapaili toista miestä.
He once kept fiona on the phone all night because an aura reader convinced him she was seeing another man.
Hän piti bulgarian ja romanian liittymistä unioniin erittäin tärkeänä tapahtumana koko euroopan kannalta.
He considered the accessions of bulgaria and romania to be events of major importance for the whole of europe.
Hän työskenteli väsymättömästi edistääkseen yhdentymiskehitystä, jota hän piti parhaana ratkaisuna maansa ja todellakin koko maanosamme tulevaisuudelle.
He worked tirelessly for the integration process, which he regarded as the best solution for the future of his country and, indeed, for our continent as a whole.
Hän piti koko yön kestäneen neuvottelun noin tuhannen kahdensadan uskollisen kannattajan kanssa, jotka lupautuivat seuraamaan johtajaansa, ja puolilta päivin
He held an all-night conference with some twelve hundred loyal followers who pledged themselves to follow their leader, and
Ei, hän piti yhteyttä koko ajan.
No, she always kept in touch.
Hän piti klipsiä selässään koko lukion ajan.
She was born with all that skin.
Hän todella piti minusta koko ajan.
All this time, he actually liked me.
Kun charlotte todella piti miehestä, hän sanoi tämän koko nimen.
When charlotte really liked a guy, she said his whole name.
Hän laski kymppitonnin, joka minun piti lainata- ja pani koko hoidon takaisin takkaan.
He counted up the ten thousand i was going to borrow and put the whole lot back into the fireplace.
Hän vei ne spartanburgin panttilainaamoon aamulla, mutta piti niitä koko illan ja nukkui ne korvissaan.
She took them to the pawn shop in spartanburg the next day, but she wore them all night long, even slept in them.
Ja kun hän oli pannut ne hyllyille ne räjähtivät, ja hänen piti siivota koko kirjasto taikakeinoin.
And after he put them on the shelves, they blew up and he had to re-conjure the entire library magically.
Hän pitää koko vastarintaliikettä koossa.
He holds the whole resistance movement together.
Hän pitää koko asiaa onnettomuutena.
He regards this happening as an accident.
Tämä antoi hänelle rakkautta, ulkona, jota hän pitää koko hänen elämänsä.
This gave him a love of the outdoors which he kept throughout his life.
pahoin loukkaantuneita, kärsivät murskataan nenä- ja kasvojen arvet, joita hän pitää koko hänen elämänsä. bertrand naimisissa louis celine aclocque vuonna 1844, heidän poikansa marcel alexandre( syntynyt 2 heinäkuu 1847), joseph désiré(
injured, suffering a crushed nose and facial scars which he retained throughout his life. bertrand married louis celine aclocque in 1844; their sons marcel alexandre(born 2 july 1847), joseph désiré(born 1853)

Results: 106003, Time: 0.0614

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Hän piti koko" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More