HÄN TULI TÄNNE TÄNÄÄN IN ENGLISH

What does hän tuli tänne tänään mean in Finnish

Results: 119446, Time: 0.0537

Examples of using Hän Tuli Tänne Tänään in a sentence and their translations

Hän tuli tänne tänään eversti porterin kanssa.
He came here today with colonel porter.
Olisitpa nähnyt hänet, kun hän tuli tänne tänään.
And you should have seen him when he came here this evening.
Tuo poika oli yhtä myrkkyä, kun hän tuli tänne tänään.
That kid was toxic when he came here tonight. heavy on the"ick.
Arvoisa puhemies, haluaisin kiittää komission jäsentä siitä, että hän tuli tänne tänään antamaan julkilausuman ensi maanantaina pidettävästä kokouksesta.
Mr president, i would like to thank the commissioner for coming here today to give us his statement for the meeting which is going to take place next monday.

S&d-ryhmän puolesta.-( EN) arvoisa puhemies, haluan kiittää komission jäsentä siitä, että hän tuli tänne tänään esittämään meille uusimmat tiedot näistä asioista ja joistakin yksityiskohdista.
On behalf of the S&D group.- madam president, i should like to thank the commissioner for coming here today to update us on these issues in some detail.
Haluaisin onnitella komissaaria ja kiittää häntä siitä, että hän tuli tänne tänään, kun ottaa huomioon hänen äskettäisen onnettomuutensa ja myöhäisen ajankohdan,
I should simply like to congratulate the commissioner and thank her for coming tonight, given her recent accident and the lateness of the
Hän tuli tänne sankarina,- mutta tänään häntä on kutsuttu aasiksi.
Came out as a hero, he's being called a donkey tonight.
Tänään hän ilmestyi hotelli frankliniin ja illalla hän tuli tänne.
Today we were at the hotel and he showed up again. then tonight, he came here.
Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, haluaisin kiittää komission jäsen redingiä siitä, että hän tuli tänne tänään kertomaan meille ikääntymistä koskevista komission laatimista strategioista.
Mr president, ladies and gentlemen, i would like to thank commissioner reding for coming here today to inform us of the Commission's new strategies on ageing.
Siskosi tuli tänne tänään kerjäämään.
You know your sister came by here today begging.
Tom tuli tänne tänään hakemaan riitaa.
Tom came here today looking to start a fight.
Hän tulee tänne tänään.
He's coming here today, for the wedding.
Sanoinhan, että hän tulee tänne tänään.
I told you he was going to come tonight.
Kun hän tulee tänne tänään, sanon vain.
I think, when he comes here tonight.
Maksan hänelle tuplapalkan, jotta hän tulisi tänne tänään.
I'm paying him double overtime so he can get here tonight.
Hän ei tullut tänne tänään.
You notice he didn't show up here today.
Hän sanoi tulevansa tänne tänään.
He said he would come for me today.
Hän sattui tulemaan tänne tänään.
She just so happens to be here tonight.
Olisiko hän voinut tulla tänne tänään?
Is there any chance he could have come here today?
Eikö hän ole tullut tänne tänään?
She hasn't come in tonight?
Mitä mieleeni tulee? hän tulee varmaan tänne tänään.
I think she will be here this afternoon.
He tulevat tänne tänään.
So they're coming here today.
Ketään, joka tietäisi hänen tulevan tänne tänään?
Anybody who knew he would be here today?
Mistä tiedät, että he tulevat tänne tänään?
How come you know they're gonna get in here today?
Kuulin, että he tulevat tänne tänään lepäämään ja syömään.
They are coming here tonight to get remounts, and sofky.
He tulevat tänne tänään.
It is they who will be here today.
Hän ei taida tulla tänne tänään.
I don't think the groom will be here tonight.
Hän tuli tänne tänään ryhmäni nimenomaisesta kutsusta.
It was my group that expressly invited him to be here today.
Hän tuli tänne... tänne vessaan.
And she came in the bathroom here and, see.
Hänen piti tulla tapaamiseen tänne tänään.
Supposed to show for a meet here today.

Results: 119446, Time: 0.0537

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More