HÄNEN ENSIMMÄINEN MIEHENSÄ IN ENGLISH

What does hänen ensimmäinen miehensä mean in Finnish

Results: 30, Time: 0.0672

Examples of using Hänen Ensimmäinen Miehensä in a sentence and their translations

Hänen ensimmäinen miehensä oli vaudeville-viihdyttäjä.
Her first husband was a music-hall entertainer.
Hänen ensimmäinen miehensä oli douglas biscuits.
Her first husband was Dougall's biscuits.
Hänen ensimmäinen miehensä oli ystäväni ja olen tuntenut deannan lapsesta saakka.
Her first husband was a friend. i have known deanna since she was a child.
Toisin kuin hänen ensimmäinen miehensä, william oli kiinnostunut tieteen ja myös tukee hänen vaimonsa halu opiskella.
Unlike her first husband, william was interested in science and also supportive of his wife's desire to study.

Hän sanoi samoin kun hänen ensimmäinen miehensä ampui itseään vahingossa metsällä.
Of course, that's what she said... the time her first husband accidentally shot himself in the woods.
Hän oli 38-vuotias, kun hän meni naimisiin william herschel, hänen ensimmäinen miehensä ja hänen ainoa lapsi ottaa molemmat kuolivat.
She was 38 years old when she married william herschel, her first husband and her only child having both died.
Älköön hänen ensimmäinen miehensä, joka lähetti hänet pois, ottako häntä uudestaan vaimokseen, sittenkuin tämä on tullut saastutetuksi, sillä se olisi
Her first husband, who had sent her away, may not take her back after she has been wife to another;
Älköön hänen ensimmäinen miehensä, joka lähetti hänet pois, ottako häntä uudestaan vaimokseen, sittenkuin tämä on tullut saastutetuksi, sillä se olisi
Her former husband, which sent her away, may not take her again to be his wife, after that she is
Vaikka r ja hänen ensimmäinen miehensä ovatkin tällä välin eronneet, asiakirjoista ilmenee, että hänen ensimmäinen miehensä jatkaa työskentelyään yhdistyneessä kuningaskunnassa palkattuna työntekijänä ja että tällä siten on asetuksen n:o 1612/68
Even though r and her first husband have meanwhile divorced, it is apparent from the file that he continues to
Hänellä oli jonkinlainen hermoromahdus hänen ensimmäisen miehensä ottaessa eron hänestä.
She had, like, a nervous breakdown when her first husband divorced her.
Hänen miehensä oli ensimmäinen, joka palkkasi taylorin.
Oh, it was her husband who first hired taylor.
Ensimmäinen pari,- oli siskoni, ja hänen miehensä.
The first couple... was my sister and her husband.
Hänen oma sukunimensä oli schwedak. ainakin ennen kuin- hän nai ensimmäisen miehensä.
Her maiden name was schwedak, at least was before she married her first husband.
Hän on ensimmäinen mies elämässäni.
He is the first man in my life.
Hän erehtyi ensimmäisen miehensä suhteen.
Always! she made a mistake with the first husband.
Hän on ensimmäinen mies koskaan menossa avaruuteen.
Mm-hmm. he's the first man ever to go into space.
Hän oli ensimmäinen mies, jota edes harkitsin.
He was the first guy i ever thought, maybe.
Hän oli addien ensimmäinen mies.
He was... he was Addy's first husband. he.
Hän on kuin ensimmäinen mieheni.
He's like my first husband.
Hän oli ensimmäinen mies, joka piti minusta ilman pelejä.
He was the first man who was nice to me without playing games.
Hän on ensimmäinen mies, jota olen rakastanut ulrichin jälkeen.
He's the first man i have loved since ulrich.
Hän oli ensimmäinen mies, joka on tehnyt minulle jotakin hyvää.
He was the first man who ever saw... something better in me than what i was.
Hän oli ensimmäinen mies, joka ei pitänyt minusta vain vartaloni takia.
Well, yeah. he was the first man who didn't just like me for my body.
Hän ei ole ensimmäinen mies, jolla on suhde.
He's not the first man to have an affair.
Hän oli ensimmäinen mies, joka piti minulle ovea auki, joten... se oli menoa.
He was the first man to hold open a door for me, so... off i went.
Ensimmäinen asia jonka muistan on veljesi ja hänen miehensä.
First thing i remember is your brother and his crew finding me.
Merlyn tappoi hänen ensimmäisen miehensä ja sieppasi toisen.
Malcolm merlyn killed her first husband, abducted her second.
En edes tiennyt, että hän tappoi ensimmäisen miehensä.
I didn't even know she would killed her first husband.
Tuolla, yöpöydällään- siinä hän on ensimmäisen miehensä kanssa.
Over there, on her dressing table... that's her with her first husband.
Hän ei ollut miehen ensimmäinen uhri.
This probably isn't his first victim.

Results: 30, Time: 0.0672

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Hänen ensimmäinen miehensä" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More