HÄNEN TÄYTYI LÄHTEÄ IN ENGLISH

What does hänen täytyi lähteä mean in Finnish

S Synonyms

Results: 30, Time: 0.0588

Examples of using Hänen Täytyi Lähteä in a sentence and their translations

Sääli, kun hänen täytyi lähteä juhlista niin aikaisin.
It's a shame he had to leave the ball early.
Hänen täytyi lähteä kaupunkiin.
Oh, she had to go into town.
Tietenkin, hänen täytyi lähteä.
Of course, he had to leave.
Hänen täytyi lähteä ranskaan.
He had to leave for france.

Hänen täytyi lähteä äkisti suorittamaan kiireellistä asiaa.
He had to leave the house suddenly for an urgent matter.
Hänen täytyi lähteä japanista.
He had to leave japan.
Meadow parkissa on tiukka nollatoleranssi, joten hänen täytyi lähteä.
We have a strict zero-tolerance policy at meadow park, so he had to leave, of course.
En ymmärrä, miksi hänen täytyi lähteä.
I don't see why he had to leave.
Mutta viime hetkellä hänen täytyi lähteä.
But at the last minute, he had to leave.
Olisin halunnut tomin jäävän pidemmäksi aikaa, mutta hänen täytyi lähteä.
I wanted tom to stay longer, but he had to leave.
Lensimme läpi pilvien yli kukkuloiden mutta sitten hänen täytyi lähteä.
Flying through the clouds high above the valley but then he had to leave.
Hän... hänen täytyi lähteä.
No, he... he had to go.
Hänen täytyi lähteä vuodeksi toipumaan.
She had to leave the city for almost a year to recover.
Hänen täytyi lähteä pois.
He needed to go away.
Hänen täytyi lähteä hetkeksi.
Ondine had to go away for a while.
Hänen täytyi lähteä vähäksi aikaa matkoille.
She's had to go away for a bit.
Hänen täytyi lähteä kaupungista, koska hänen isoäitinsä kuoli.
She had to go out of town. her grandmother died.
Isäni lukitsi minut huoneeseeni aina, kun hänen täytyi lähteä talosta- jotta en joutuisi pulaan, kuten muutkin lapset.
My dad used to lock me in my room whenever he had to leave the house to keep me out of trouble, you know, like any other kid. like any kid?
Hänen täytyi lähteä, mutta älä sure, olen täällä, kunnes äitisi palaa.
She had to go. but don't worry, i will be here until your mom gets back.
Prinssi halusi olla vain hänen kanssaan. sitten hän huomasi siskonsa lähtevän, ja tiesi, että hänen täytyi lähteä myös.
Prince didn't want to hang with anyone else, and then she noticed that her sisters were leaving and she knew she had to go.
Herra lerman pyysi sanomaan,- että hänen täytyi lähteä kaupungista tänään saadakseen asiakkaan ulos takuita vastaan.
Yes. mr. lerman said to tell you that he had to go out of town tonight to get a client out on bail.
Ehkä tiedätte, että hän oli erittäin järkyttynyt lounasaikaan siitä, että hänen mietintöään ei käsitelty, sillä hänen miehensä on sairas ja hänen täytyi lähteä kotiin.
You will know that she was extremely distraught at lunchtime that her report was not taken because her husband is ill and she has had to go home.
Hänen täytyy lähteä sieltä välittömästi.
She has to leave there immediately.
Hänen täytyy lähteä viimeistään klo7:00.
He must leave by 7:00 at the latest.
Miksi hänen täytyy lähteä ja teeskennellä tulevansa takaisin?
Why does she have to leave and fake coming back?
Hänen täytyy lähteä palvelemaan toista perhettä.
She must leave to serve another family.
Hänen täytyy lähteä työmatkalle kiinaan.
She has to leave on a work trip to china.
Hänen täytyy lähteä eurooppaan.
He has to go to europe.
Ei, hänen täytyy lähteä!
No, frank. she has to leave.
Miksi hänen täytyy lähteä?
Why does she need to leave town?

Results: 30, Time: 0.0588

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "hänen täytyi lähteä"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More