JOKA EI OSAA EDES IN ENGLISH

What does joka ei osaa edes mean in Finnish

Results: 7643, Time: 0.0734

Examples of using Joka Ei Osaa Edes in a sentence and their translations

Jajättävätmeidätjonkunvanhanakanluo joka ei osaa edes palloa heittää!
Anddumpyouwithanoldlady who can't throw a ball!
Olet sekopää, joka ei osaa edes käyttää tietojaan.
You're a psycho loser with a brain full of shit that you don't even know how to use.
Ja nyt standup-mies, joka ei osaa edes istua! aplodeja tsoukille!
And now the stand-up who can't even sit up... give it up for punch Line!
Kaiken jälkeen hän meni yhden aaronin luo, joka ei osaa edes soittaa kunnolla.
And after everything, she goes for this guy, aaron, who can't even play a proper c chord.

Miten 8-vuotias poika, joka ei osaa edes laskea, voi vaarantaa turvallisuuden?
How can an eight-year-old boy who can barely multiply be a threat to national security?
Operaattorin pitäisi taistella tietokoneilla, ei aseella, jota ei osaa edes kunnolla käyttää.
Computer operator should fight with computers, not with a gun that he can't even use well.
Jonain päivänä meillä on isot, hienot työhuoneet, joissa on terästä, lasia ja tuoleja, joissa ei osaa edes istua.
We're gonna have big, fancy offices one day, with steel and glass and chairs you don't even know how to sit in.
Äiti sanoo häntä änkyttäväksi mutiaiseksi,- joka ei osaa edes sanoa omaa sukunimeään.
Mum says he's a wog and has a stutter and can't even say his own surname.
Kirjan on kirjoittanut ihminen, joka ei osannut edes keittää kahvia.
The book's written by an incompetent who couldn't make coffee.
Juuri tällaiseen loukkoon sysätään vanha, haiseva eno,- kotieläin tai tiedenero,- joka ei osannut edes keksiä jalkoja.
I mean, this is exactly where you dump a smelly old uncle/ family pet/ genius scientist who couldn't even invent legs.
Se on taikapuupalikka, mutantti. puupalikka,- joka varmaan oikeissa käsissä paljastaisi jonkin suuruuden, jota emme osaa edes kuvitella.
It's a magical block of wood, mutant, it's a block of wood that probably, in the right hands, would reveal some greatness that we can't even imagine.
Tavoilla, joita et osaa edes kuvitella.
In ways you can't even imagine.
Asioita, joita ette osaa edes kuvitella.
Things you can't even imagine.
Akan, joka ei osannu ees housujaan nostaa.
She couldn't even put on her pants!
Vastauksia kysymyksiin, joita emme osaa edes kysyä.
For answers to questions we don't even know to ask.
Sinulla on kykyjä joita en osaa edes kuvailla.
You have been gifted in ways i can't even describe.
Tulevaisuudessasi on ihmeitä, joita et osaa edes kuvitella.
Your future contains wonders you can't even imagine.
Tusinoittain hallintalaitteita,- joita en osaa edes kuvailla.
There are dozens of controls down there i wouldn't even know how to describe.
Minulla on tauteja, joita et osaa edes lausua.
I have diseases you can't even pronounce.
Tuossa on sanoja, joita en osaa edes lausua.
There's words in there i can't even pronounce.
Hän tekee sinulle asioita, joita et osaa edes kuvitella.
Because he will do things to you that you can't even imagine.
Miten voit uskoa kirjaan jota et osaa edes lukea?
How can you believe in a book if you can't even read it?
He näyttivät minulle asioita, joista et osaa edes unelmoida.
Showed me things you can't even imagine.
Bree, sinulla on reseptejä, joita et osaa edes valmistaa.
Bree, you have recipes in here you can't even make.
Ja miksi me rikastuttaisimme ihmisiä jotka eivät osaa edes ommella?
And why enrich city folk who can't even sew?
Se avaa oven uusille kokemuksille, joita ette osaa edes kuvitella.
Trust me, it will open up a world of new experiences you can't even imagine.
Olen menestyvä liikemies jolla on varaa asioihin, joita et osaa edes lausua.
I'm a successful businessman...- who can afford to buy things you can't even spell the names of.
Luottakaa poikaani, sillä hän auttaa teitä tavalla, jota ette osaa edes pyytää.
Trust in my son, because he will do for you what you would not even know how to ask for.
Kaikki muut kuolevat, ja sinä saat nähdä asioita joista emme osaa edes kuvitella.
I mean, you will see things when I'm gone, when everyone's gone that we can't even imagine now.
He kohtelivat minua kuin omaansa. he näyttivät minulle asioita, joista et osaa edes unelmoida.
They treated me as one of their own, showed me things you can't even imagine.

Results: 7643, Time: 0.0734

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Joka ei osaa edes" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More