KAUNEUS ON SIINÄ IN ENGLISH

What does kauneus on siinä mean in Finnish

Results: 701, Time: 0.0829

kauneus on
beauty is (51) beauty has (3)

it (26726) there (1965)

Examples of using Kauneus On Siinä in a sentence and their translations

Vanhojen juttujen kauneus on siinä,... ettei tarvita sähköä.
That's the beauty of old things no electricity required.
Asian kauneus on siinä, että nyt sinulla on kaikki vastaukset.
The beauty is... now you have all the answers.
Trinityn kaltaisen pikkukaupungin kauneus on siinä, että pidämme huolen omistamme.
The beauty of a small town like trinity is that we take care of our own.
Suurkaupunkien kauneus on siinä, että ihmiset voivat pitää itse huolen itsestään.
And the beauty of big cities is that people can take care of themselves.

Ja homman kauneus on siinä, että vaikka siihen menee vain 10 minuuttia päivässä, se vaikuttaa koko elämään.
And the beauty of it is that even though it need only take about 10 minutes a day, it impacts our entire life.
Pick& win -toiminnon kauneus on siinä, että voit voittaa jopa panoksesi x 100 ja palkinnot kerrotaan käynnistäneellä panoksella.
The beauty of the pick & Win feature is that you can win up to x 100 your bet and prizes will be multiplied by the triggering bet.
Tämän tyylin kauneus on siinä, että piirroshahmot voivat tehdä täysin samoja asioita kuin ihmisetkin, vain paljon paremmin ja paljon pidempään.
The beauty of this genre is that cartoon characters can do exactly the same things people can, only much better and for much longer.
Jälleen kerran lissabonin sopimuksen kauneus on siinä, että sillä todella laajennettaisiin oikeutta tietoon ja asiakirjojen saatavuuteen, ja toivottavasti sillä autettaisiin lopettamaan" syyttelypeli", koska sen avulla voisimme seurata, mitä eurooppa-neuvostossa tapahtuu.
Again, the beauty of the lisbon treaty is that it would actually extend the right of information and access to documents and hopefully help end the'blame game', as it would also give us a chance to follow what goes on in the european council.
Siinä sen kauneus on.
But that's the beauty of it too.
Siinä se kauneus on.
And that's the beauty of it.
Ei, siinä se kauneus on.
Etkö näe, iskä, siinä sen kauneus on.
Don't you see, pop, that's the beauty of it.
Ei, et tietenkään,- mutta siinä se lahjani kauneus on.
Of course not, but that's the beauty of my gift.
Dna:n todellinen kauneus on sen epätäydellisyyksissä.
The real beauty of DNA though is in its imperfections.
Se vain kävi niin, että suurin kauneus on kauneutta naisia.
It just so happened that the greatest beauty is the beauty of women.
Kimpun kauneus on sen yksityiskohdissa ja rennossa kokonaisuudessa.
The beauty is in the little details and the relaxed look of the bouquet.
Elokuvan kauneus on juuri siinä että se tuo mieleen lopullisuuden ja kuoleman.
The best part and the beauty of the films it is conjuring notions of finality and death.
Kauneus on sen fenomenaalisen eli ilmiöinä havaittavan todellisuuden kaukaisuuksiin ulottuvan moninaistumisen sopusointuisen ajallis-avaruudellisen synteesin älyllistä tiedostamista, joka kaikki juontaa
Beauty is the intellectual recognition of the harmonious time-space synthesis of the far-flung diversification of phenomenal reality, all of
Universaalinen kauneus on sitä, että tunnistaa paratiisin saaren heijastumisen aineellisessa luomistuloksessa, kun ikuinen totuus taas on niiden paratiisin-poikien erityinen
Universal beauty is the recognition of the reflection of the isle of paradise in the material creation, while eternal
Kauneuden olemassaolo merkitsee epäsuorasti sitä, että läsnä on arvostava mieli, aivan yhtä varmasti kuin edistyvän evoluution tosiasia osoittaa korkeimman mielen herruutta. kauneus on sen fenomenaalisen eli ilmiöinä havaittavan todellisuuden kaukaisuuksiin ulottuvan moninaistumisen sopusointuisen ajallis-avaruudellisen synteesin älyllistä tiedostamista, joka kaikki juontaa
The existence of beauty implies the presence of appreciative creature mind just as certainly as the fact of progressive evolution indicates the dominance of the supreme mind. beauty is the intellectual recognition of the harmonious time-space synthesis of the far-flung diversification of phenomenal
Siinä on sen kauneus.
That's the beauty of it, you see.
Siinä on luonnon kauneus.
That's the beauty of this system.
Minusta siinä on tämä epämääräinen kauneus.
I think it has this obscure beauty.
Siinä on tämän paikan kauneus.
That's the beauty of this place.
Siinä on" alastoman miehen" kauneus.
That's the beauty of"The naked man.
Materiaali on erittäin kestävää ja hygieenistä, mutta siinä on kuitenkin säilynyt puun kauneus.
This material is extremely durable and hygienic, yet it still maintains the beauty of wood.
YAHUVEH on käskenyt meidän tehdä ylittävästi ja yltäkylläisesti enemmän kuin voisitte edes pyytää ja siinä on kauneus.
YAHUVEH has told us to do exceedingly and abundantly more than you even ask for and you have got the beauty of it.
Tässä pelissä löydät kaikki hämmästyttävä kauneus tuotteita, jotka auttavat ihoa virheetön. maleficent... maleficent maaginen matkameillä on hieno uusi peli sinulle hyvät, ja siinä on hämmästyttävä maleficent!
In this game you will discover all the amazing beauty products that will help your skin be flawless. maleficent... maleficent magical journeywe have a great new game for you ladies, and it features the amazing Maleficent!
Siinä sen kauneus onkin.
And that's its beauty.
Siinä on kauneutta jossain.
There's beauty in there.

Results: 701, Time: 0.0829

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Kauneus on siinä" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More