KOMISSION JÄSEN VITORINO IN ENGLISH

Translation of Komission jäsen vitorino in English

Results: 146, Time: 0.0272

Examples of using Komission jäsen vitorino in a sentence and their translations

Uskon, että komission jäsen vitorino on samaa mieltä hänen kanssaan.
I believe that commissioner vitorino shares his view.
Paljon kiitoksia, komission jäsen vitorino, merkittävästä panoksestanne tällä kyselytunnilla.
Thank you very much, mr vitorino, for your valuable contribution to this question time.
Olen varma, että komission jäsen vitorino varmistaa, että näin on.
I am sure that commissioner vitorino will make certain that is so.
Kiitos komission jäsen vitorino.
Thank you very much, mr vitorino.
Komission jäsen vitorino on antanut meille terrorismin vastaisen tiekartan, jossa hahmotellaan tällaisia toimenpiteitä.
Commissioner vitorino has provided us with an anti-terrorism road map outlining such measures.
Paljon kiitoksia, komission jäsen vitorino!
Thank you, commissioner vitorino!
Komission jäsen vitorino ilmoittaa tuloksesta kollegiolle puitesopimuksen mukaisesti.
Pursuant to the framework agreement, mr vitorino will inform the college of commissioners of this result.
Kuten komission jäsen vitorino on jo maininnut, kyse on työllisyysasteen nostamisesta.
As commissioner vitorino has already mentioned, this is about increasing the employment rate.
Paljon kiitoksia vastauksistanne tänä iltana, komission jäsen vitorino.
Thank you very much, mr vitorino, for your replies this afternoon.
Komission jäsen vitorino totesi, että kyse on ensimmäisestä unionin tekemästä sopimuksesta.
Commissioner vitorino said that this is the first union agreement.
Näihin kysymyksiin vastaa komission jäsen vitorino.
Mr vitorino will answer these questions.
Voisiko komission jäsen vitorino tarkentaa tätä?
Could commissioner vitorino elaborate on this?
Paljon kiitoksia yhteistyöstänne tänä iltapäivänä, komission jäsen vitorino.
Thank you very much for your cooperation this afternoon, mr vitorino.
Kiitos antamistanne tiedoista, komission jäsen vitorino.
Thank you, mr vitorino, for the information you have given me.
Komission jäsen vitorino tietää tarkalleen, mistä on kysymys.
Commissioner vitorino knows exactly what i am referring to.
Hyvä komission jäsen vitorino, kiitän teitä.
Thank you, commissioner vitorino.
Kiitos, komission jäsen vitorino.
Thank you, commissioner vitorino.
Komission jäsen vitorino sanoi, että asiasta sovittiin meksikossa viime viikolla.
Commissioner vitorino said that there was agreement in mexico last weekend.
Lämpimät kiitokset, komission jäsen vitorino!
Many thanks, commissioner vitorino!
Eurojust herättää paljon kysymyksiä. olen siten iloinen, että komission jäsen vitorino on läsnä.
Eurojust raises many questions, so i am glad commissioner vitorino is here.
Kiitän teitä, komission jäsen vitorino.
Thank you commissioner vitorino.
Paljon kiitoksia, komission jäsen vitorino.
Thank you very much, commissioner vitorino.
Meillä oli jo sitoumus siitä, että komission jäsen vitorino reagoisi myönteisesti.
We already had the commitment that commissioner vitorino would react positively.
Arvoisa komission jäsen vitorino, luotankin tässä asiassa teidän rohkeuteenne.
Mr vitorino, i therefore rely on your courage.
Arvoisa komission jäsen vitorino, kiitämme teitä siitä, että teitte tänään nämä ehdotukset.
Mr vitorino, we thank you for presenting these proposals today.
Paljon kiitoksia seikkaperäisestä puheenvuorostanne, komission jäsen vitorino.
Thank you very much, mr vitorino, for your extensive intervention.
Jos teemme tällaisia asioita, niin eläköön komission jäsen vitorino!
If these are the sorts of things we are doing, then hurrah for commissioner vitorino!
Komission jäsen vitorino toteaa epäilemättä vastauksessaan tämän olevan todiste siitä, että yhteisöllistämistä on jatkettava.
Commissioner vitorino will no doubt reply that this is the proof that
Watsonin mietinnöstä käydyn keskustelun lopussa komission jäsen vitorino sanoi, että habeas corpus -määräykseen liittyvä tarkistus saattaisi sekoittaa asian
At the end of the debate on the watson report, mr vitorino said that the amendment relating to the habeas corpus
Olen varma, että komission jäsen vitorino on samaa mieltä tarpeestamme lisätä yhteistyöponnistelujen johdonmukaisuutta.
I am sure that commissioner vitorino would agree that we need to have more consistency in a cooperative effort.

Results: 146, Time: 0.0272

Word by word translation


komission
- commission commissions commissioned
jäsen
- member mr mrs ms commissioner stated
vitorino
- vitorino

"Komission jäsen vitorino" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More