KOSKA ANNOIN SINULLE IN ENGLISH

What does koska annoin sinulle mean in Finnish

Results: 30, Time: 0.0853

Examples of using Koska Annoin Sinulle in a sentence and their translations

Pärjäsit täällä, koska annoin sinulle mahdollisuuden.
You made it here because i gave you the opportunity.
Soitit kelloa, koska annoin sinulle omenakakkua.
You would ring the bell, because i gave you apple cake.
Patty vihoittelee, koska annoin sinulle rahaa.
Patty's pretty mad i gave you money.
Mutta ilmeisesti olin väärässä, koska annoin sinulle vihjeen ja tulit takaisin tyhjin käsin.- hän munasi sen.
But i was obviously wrong because i gave you the goddamn tip and you came back with dick.

Koska annan sinulle vaihtoehdon.
I'm giving you a choice.
Koska anna sinulle hieman vuotamista!
Cause i will give you some bleedin'!
Koska annoin teidän kiristää itseäni 20 vuoden takaisen virheen vuoksi.
Because i let you use me on account of one mistake i made 20 years ago.
Koska annoin sinun ajaa.
Because i let you drive.
Vain koska annoin sinun.
Only because i let you.
Koska annan sinulle miellyttäviä unia.
Because i will give you pleasant dreams.
Voitit, koska annoin sinun voittaa.
You won'cause i let you win.
Koska annan teille sanani.
Because i give you my word.
Koska annan sinun hoitaa asioitani.
Because i let you handle things for me.
Edellinen tutorials ja arvostelut ne selittää jossa on tiedosto( index.php), koska antaa sinulle käyttöoikeuksien hallintaoikeudet, jne… kiitos kommentti.
In the previous tutorials and reviews of them explain where is the file(index.php), as give you the permissions right, etc… thanks for the comment.
Koska annoin sinun lähteä puhtaalla omatunnolla?
For letting you walk by with a clean conscience?
Sitten suutuit, koska annoin sinun syödä liikaa.
And then you got mad at me for letting you eat so many pancakes.
Herra on hyvin vihainen minulle, koska annoin sinun viedä sivut.
And the lord said he's very angry with me for letting you take those pages.
Minä pilasin treffini, koska annoin sinun tehdä minut hulluksi- enkä anna niin käydä enää.
I ruined my date tonight because i let you make me crazy, and I'm not letting you do that any more.
Hän tuntee itsensä petetyksi,- koska annoin sinun pitää juhlat, vaikkei hän ole tavannut sinua.
She says she feels betrayed because i let you throw april a birthday party even though she's never met you.
Jos muutamme tänne, sinä saat vauvan ja sitten tulet vihaamaan minua koska annoin sinun tehdä tämän.
If we move here, you're just going to have that baby, and then you're going to hate me for letting you do this.
Koska annan sinulle kolme tuntia aikaa.
Cause I'm gonna give you three hours.
Koska annan sinulle viisi tuhatta dollaria.
Becuase i would give you five thousand dollars.
Vain siksi, koska annan sinulle, mitä tarvitset.
Only because i give you what you need.
Se ei ole ongelma, koska annan sinulle pari nuolta arsenaaliisi.
That's not gonna be an issue, because I'm gonna give you a couple of arrows to put into your quiver.
Mutta olet tyytyväinen, ty, koska annan sinulle omasi nyt heti.
But you be glad, ty, because I'm gonna give you yours right now.
Luulette meidän olevan tasavertaisia, koska annan teidän osallistua taisteluun.
You think we're equals... because i allow you to participate in this struggle.
Tiedän, kun yrität vedättää minua- koska annan sinun tehdä niin.
I know when you're messing with my head. because i let you.
Syön vain neljä, koska annan sinulle kaksi.
I get four, and i give you two.
Sinulla on onnea, koska annan sinulle tämän kellon.
You are lucky today, because I'm going to give you this watch.
Jos tämä" melkein lakimieslehteen" päässyt olio käskee valita pelastanko sinut- vai perustamani yhtiön, jonka johtajuuden perit,- joudun ehkä valitsemaan yhtiön,- vaikka se rikkoisi elämäni lopullisesti. se on lopulta ihan oma vikani,- koska annoin sinulle työn, jossa säälittävät oletuksesi- tai käsityksesi luottamuksesta voivat aiheuttaa tällaisen katastrofin!- annie!
And if this"almost made the law review" creature pins me between a choice of saving you or the company that i founded and you preside over i may be forced to choose the company even though doing so may break my life forever, which is finally my fault for handing you a job where your pathetic assumptions or notions of trust can cause such calamity!

Results: 30, Time: 0.0853

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Koska annoin sinulle" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More