KOSKA OLET TODELLINEN IN ENGLISH

What does koska olet todellinen mean in Finnish

Results: 1557, Time: 0.0621

koska olet
because you're (754) because you are (169) because of (9) because you were (9) because you have (6)

Examples of using Koska Olet Todellinen in a sentence and their translations

Koska olet todellinen etsijä.
Because you are the true seeker.
Mutta koska olet todellinen taiteen ystävä.
But since you're such a true lover of art.
Vaikka onkin mielestäsi jaloa uhrata itsesi ja tarpeesi hänen takiaan,- sinun on oltava rehellinen itsellesi, koska olet todellinen itsekin.
Look, as noble as it is to try to sacrifice yourself and your needs for her, you have to be true to yourself because you're real, too.
Ja koska olet kuuma todellinen.
And because you are a hot real.

Koska sinä olet todellinen mulkero, etkö vain?
Cause you're the real cock, aren't you?
Koska olet ranskan todellinen kuningas eroan virastani seriffinäsi.
Since you are the real king of france, consider this my resignation as your deputy.
Tiedän, että olet todellinen, koska minulla on tosi paljon huonoja muistoja sinusta!
I know you're real because i have a ton of bad memories with you!
Ja viimeinen asia: varmista tilaat d-bal virallisella internet-sivuston, koska vain saamalla täydentää sieltä voit varmistaa, että olet todellinen, puhdas d-bal ja vain siellä voit saada tarkkoja tietoja,
And one last point: ensure you order your d-bal from the main site due to the fact that just by getting your supplement from there can you make sure that you have the genuine, pure d-bal and just there can you get precise
Kuinka voit olla varma, että olet todellinen kristitty sivu kaksi 3.jeesuksen vastaus koska syntimme erottaa ja eristää meidät jumalasta, meidän sisällämme on jumalan muotoinen tyhjiö, hengellinen tyhjyys.kuten augustine sanoi" olet valmistanut meidät itsellesi, oi jumala, ja sydämemme on rauhaton siihen saakka kunnes se löytää levon sinussa.
How to be sure You're a real christian how to be sure You're a real christian 3.Christ's answer because our sin has separated or disconnected us from god, we have been left with a god-shaped vacuum, or spiritual emptiness, within. as augustine put it,"You have made us for yourself, o god, and our hearts are restless until they find their rest in you.
Pystyt siihen, koska olet todellinen mestari.
You can, you are a true champion. Understand?
Tiedän, ettet ikinä harrasta seksiä kanssani, koska olet vampyyri. se on todellinen teinitytön fantasia.
I know you will never have sex with me, because you're a vampire, so, really, it's the ultimate pubescent girl fantasy.
Kerro sitten, kun olet valmis hylkäämään riivaus-teorian,- koska minulla on todellinen idea siitä, miksi agatha käyttäytyi hullusti.
Let me know when you're ready to bail on the possessed theory, because i actually have a real idea for why agatha was acting crazy.
Satellitepcbox on mitään hyvää, legit, turvallinen, ja todellinen. ei ole väliä missä olet maailmassa, satellite PC box software toimii erinomaisesti kaikkialla edes kaukaisissa paikoissa, koska kanavat lähetetään suorana lähetyksenä internetin laajakaistayhteyksien ympäri vuorokauden ilman rajoituksia.
Satellitepcbox is any good, legit, safe, and real. no matter where you are in the world, satellite PC box software works excellent everywhere even in remote places because the channels are broadcast live via broadband internet around the clock without any restriction.
Jos olet tosissasi ginan kanssa, se on hienoa, koska hän ansaitsee hyvän miehen,- mutta jos saan selville, että yrität vain käyttää häntä hyväkseen- ja käytät siihen joshia, meillä kahdella on todellinen ongelma.
If you're serious about gina, then that's great, because she deserves a decent guy in her life, but if i find out that you're just trying to take advantage of her, and you're using josh to do it, you and i are gonna have a serious problem.
Koska olet kuollut- ja et ole todellinen.
Because you're dead and you're not real.
Usko minua, richard, koska olen todellinen.
Believe in me, richard, for lamreal.
Siksi minua ei sanota hurmaavaksi vázqueziksi- vaan ilkeäksi vázqueziksi. koska olen todellinen ilkimys.
That's why they don't call me the charming vázquez, they call me the evil vázquez, because I'm a real son of a bitch.
Koska et ole todellinen uhka.
Because you're not a real threat, sam.
Hän on todellinen koska uneksitte hänestä.
Can you hear yourself? She's real because you dreamed her?
Koska jackson oli todellinen veli.
Cause jackson was a real brother.
Koska olette kruunun todellinen ystävä.
Because you are a true friend to the crown.
Koska te olette todellinen jumalan käsi.
Because you're the true hand of god on earth.
Koska se julistus on todellinen.
Because that statement is real.
Mielestäni euroopan unionin ei pitäisi seurata tätä toimintalinjaa, koska on todellinen vaara, että afganistanista tulee uusi 2000-luvun vietnam.
I believe that the european union should not follow this line of action, because there is a real risk of creating a new vietnam in the 21st century in afghanistan.
Tietenkin, koska se on todellinen nimesi.
Of course, because is your real name.
Koska hän on hyvin todellinen uhka.
Because he's a very real threat.
Koska silloin olit ainoa todellinen kilpailijani.
Because you were my only real competition.
Koska... -koska fillory on todellinen.
Well, because--because fillory is actually real.
Ehdottomasti, koska eurooppaan on syntynyt todellinen vakauden kulttuuri.
Absolutely, because a real culture of stability has emerged in europe.
Jatkan vain rukoilemista, koska se ei ole todellinen minä.
I will just keep praying... because it's not the real me.

Results: 1557, Time: 0.0621

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Koska olet todellinen" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More