MEIDÄN OLI PAKKO IN ENGLISH

Translation of Meidän Oli Pakko in English

S Synonyms

Results: 124, Time: 0.0641

Examples of using Meidän Oli Pakko in a sentence and their translations

Meidän oli pakko havitella sitä.
We had to go for it.
Vaihe, jonka aikana meidän oli pakko oppia salamyhkäisiksi.
A phase in which we were forced to learn a different kind of stealth.
Meidän oli pakko juhlia, eikö niin?
We had to celebrate, right?
Meidän oli pakko toimia niin.
We had to do that.

Meidän oli pakko käyttää armeijaa vastaan tarkoitettua asetta.
We were forced to use a weapon that was built to fight armies.
Meidän oli pakko tulla, tangina.
We had to come, tangina.
Sitten isäni sairastui ja meidän oli pakko myydä maatila.
Huh, then my father got sick and we were forced to sell it.
Meidän oli pakko ampua.
We were forced to fire.
Meidän oli pakko antaa sinulle jotain, joka auttaa paranemaan.
We had to give you something to help you heal.
Meidän oli pakko tutkia ystävääsi.
We had to study your friend.
Meidän oli pakko eliminoida hänet, kansallisen turvallisuuden takia.
We were forced to eliminate him in the interest of national security.
Meidän oli pakko lainata niitä.
We had to borrow them.
Meidän oli pakko tehdä se, vai mitä?
We had to do it, right?
Meidän oli pakko ampua se.
We had to shoot her.
Meidän oli pakko tehdä se, ja sinä pääset siitä yli.
We had to do it. and you will get past it.
Meidän oli pakko tarkistaa tiedot paikan päällä.
We had to check the information on the spot.
Meidän oli pakko ampua hänet.
We had to shoot him.
Meidän oli pakko ajaa hiljaa koko matka.
We had to drive slowly all the way.
Meidän oli pakko päästä pois.
We had to get out.
Meidän oli pakko seurata heidän ohjeitaan.
We had to follow their instructions.
Olen pahoillani niistä pukumiehistä, mutta meidän oli pakko olla varmoja.
Sorry about the space patrol, but we had to be sure.
DE arvoisa puhemies, me pelastimme pankit, koska meidän oli pakko.
DE mr president, we saved the banks, because we had to.
Meidän oli pakko päästää hänet.
WE HAD TO LET HIM GO.
Meidän oli pakko hajaantua.
WE HAD TO SPLIT BECAUSE OF THE HEAT.
Olen pahoillani, mutta meidän oli pakko jättää sinut.
Look, I'm sorry we left you behind, but we had to do it.
Meidän oli pakko selvittää kuinka toimitte paineen alaisena, kuka romahtaisi.
We needed to find out how you would function under stress.
Meidän oli pakko tulla, uskon nimessä.
I had no choice but to come. it was a matter of faith.
Meidän oli pakko tehdä jotain.
We needed to protest that man.
Meidän oli pakko suostua takuisiin.
We had no choice. he will be granted bail.
Meidän oli pakko hyökätä.
We had no choice but to attack.

Results: 124, Time: 0.0641

Word by word translation


meidän
- we our us
oli
- was had were 's is
pakko
- forced got gotta obliged have to

"Meidän oli pakko" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More