MEILLÄ ON RAUHA IN ENGLISH

What does meillä on rauha mean in Finnish

Results: 30, Time: 0.0544

Examples of using Meillä On Rauha in a sentence and their translations

Nyt meillä on rauha ja toivoa hyvästä huomisesta.
Now we have peace and hope for a bright tomorrow.
Vihdoinkin meillä on rauha.
Finally... we are at peace.
Ensi kertaa vuosikymmeniin... meillä on rauha.
For the first time in generations, we are at peace.
Meillä on rauha apassien kanssa.
We're at peace with the apache.

Mutta meillä on rauha apassien kanssa muutamaa.
But we're at peace with the apache, except for a few.
Mutta meillä on rauha.
But we have a peace.
Meillä on rauha, rauha jonka sinä välitit.
We have a truce, a truce you brokered.
Meidät on vanhurskautettu kristuksessa ja meillä on rauha jumalan kanssa.
We are justified in christ and have peace with god.
Jos sydämemme ei tiedä mitään meitä vastaan, meillä on rauha jumalan edessä.
If our heart doesn't know anything against us, we have peace before god.
Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha jumalan kanssa meidän herramme jeesuksen kristuksen kautta.
Results of justification 1 therefore, having been justified by faith, we have peace with god through our lord jesus christ.
Nyt noin 25 vuotta myöhemmin, meillä on rauha egyptin kanssa ja olemme erittäin lähellä rauhaa syyrian kanssa.
Now some 25 years later, we have peace with egypt and are very close to peace with syria.
Room 5:1 koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha jumalan kanssa meidän herramme jeesuksen kristuksen kautta.
Fulfillment:-(Rom 5:1) therefore being justified by faith, we have peace with god through our lord jesus christ.
Että me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha jumalan kanssa meidän herran jesuksen kristuksen kautta.
For which reason, because we have righteousness through faith, let us be at peace with god through our lord jesus Christ;
Jos olisi niin, että rauhan aikaansaaminen on vain riidan osapuolten tehtävä, kysyn itseltäni, missä meillä on rauha?
If that were to be the case, and it was solely down to the warring parties, then i ask myself where is peace to be found?
Kun tunnemme jumalan sunnitelman ihmiskunnan hyväksi, silloin meillä on rauha ja ilo sydämissämme huolimatta kaikesta siitä pelosta, mikä meitä ympäröi,
To know the plan of god pertaining to human destiny is to have peace and joy in our own hearts, despite the fear
5:1,2) koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha jumalan kanssa meidän herramme jeesuksen kristuksen kautta, 2. jonka
state of grace:-(Rom 5:1,2) therefore being justified by faith, we have peace with god through our lord jesus Christ: 2 by
Nyt meillä on rauha, ja ihmiset odottavat olevansa turvassa, mutta liian usein euroopan unionia syytetään puuttumisesta sellaisiin asioihin, jotka eivät
Nowadays, we are at peace and people expect to be safe, but too often the european union is accused of meddling
pimeästä aikakaudesta. kun tunnemme jumalan sunnitelman ihmiskunnan hyväksi, silloin meillä on rauha ja ilo sydämissämme huolimatta kaikesta siitä pelosta, mikä meitä
know the plan of god pertaining to human destiny is to have peace and joy in our own hearts, despite the fear
Hänessä minulla on rauha.
In him, i have peace.
Mutta minulla on rauha tämän suhteen.
I really do, but i am at peace with this.
Ymmärtääkö hän, että meillä on rauhan aikeet?
Does he understand that we are for peace?
MINÄ OLEN rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen.
I AM the peace that passes all understanding.
Minä olen rauha, ja minun takiani on sota.
I am peace, and war has come because of me.
Minä olin rauha, korkki pullossa, viiva hiekassa.
I was the peace, the cork in the bottle, the line in the sand.
Hän on saanut minut olemaan rauhassa hänen kanssaan.
He has made me to be at peace with him.
Minä olin rauhassa ennen kuin sinä tulit.
Well i was relaxed before you came along.
N, joka sanoo meillä olevan rauha jumalan kanssa ja hänellä meidän kanssamme, ja me elämme armossa.
They don't know or ignore romans 5:1-5 that says we are at peace with god and he with us, and we live in grace.
Eikä pelkästään se, mutta minulla oli myös tosi hauskaa, minulla oli rauha, oli helppo olla, kun joku kuvasi minua. nautin siitä niin paljon.
Not only that but also, i had a blast, i was at peace, at ease, with someone photographing me. i was enjoying it so much.
Jos tunnet tuon maailman kolkan, niin tiedät, että tuo voi olla vaikea juttu, mutta minulla oli rauha sen suhteen, että näin olisi asian laita.
If you know that area of the world you know that can be a tall order, but i had peace that it would be so.
Emme saa tyytyä vain asettamaan tiettyä enimmäismäärää yhteisön varoille, vaan meidän on rauhassa sovittava eurooppa-hankkeen nykyisistä tavoitteista.
That debate cannot be confined to setting a particular ceiling for community resources; we must calmly reach agreement on the european Project's actual purpose.

Results: 30, Time: 0.0544

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Meillä on rauha" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More