MINÄ YRITÄN SELITTÄÄ IN ENGLISH

What does minä yritän selittää mean in Finnish

Results: 30, Time: 0.0542

i'm trying to explain (3)

Examples of using Minä Yritän Selittää in a sentence and their translations

Juliette, minä yritän selittää.
Juliette, I'm trying to explain.
Juuri sitä minä yritän selittää.
That's what I'm trying to explain.
Ei, minä yritän selittää sitä!
No, I'm trying to explain it!
Sitä minä yritän selittää sinulle.
That's what I'm trying to tell you.

Minä yritän selittää sinulle miksi haluan että tulet mukaamme.
I'm trying to explain to you why i want you to come with us.
Minä yritän selittää universumin toimintaa.
Me, trying to explain all the workings of the universe.
Sitä minä yritin selittää.- mitä tapahtui?
That's what i was trying to explain to you at the window.
Tätä minä yritin selittää.
This is what i was trying to explain.
Annatko minun yrittää selittää?
Will you let me try to explain?
Minun yrittää selittää, että se ei ole pullo olla kiinnostunut muttei vain mennä takaisin kotiin niin pian kuin mahdollista sortua mitätön.
My attempts to explain that it's not the bottle to be interested but only go back home as soon as possible fall into the void.
Olen palannut kaikki, paitsi ruokala, joka antaa heidän leirinsä, etäisyys 10 km. minun yrittää selittää, että se ei ole pullo olla kiinnostunut muttei vain
which let to their camp, distance 10 km. my attempts to explain that it's not the bottle to be interested but
Sitähän minä yritän selittää.
Yes! that is what i am trying to tell you!
Minä yritän selittää tämän vähän eri tavalla.
Let me try putting this another way.
Anna minä yritän selittää.
Let me try to explain.
Käsitätkö mitä minä yritän selittää?
Do you understand what I'm saying to you?
Minä yritän selittää hänelle kuinka selvitään.
I'm trying to explain to him how to survive.
Minä yritin selittää, mutta.
I used to try to explain, but.
Sitä minä yritin selittää.
That's what I'm trying to tell you.
Juuri tuota minä yritin selittää.
Now, you see, that's what I'm talking about.
Minä olen yrittänyt selittää vaimollesi.
I have tried to explain this to your wife.
He luulivat, että olin varas. kumarruin seinään kädet ilmassa, koirat snarling, ja minä yritin selittää, että ei ollut huono aikomukseni englanniksi.
They thought i was a thief. i leaned against the wall with your hands in the air, dogs snarling, and i in english i tried to explain that i had no bad intentions.
Jotain, mikä minun pitää yrittää selittää teille.
Something i need to try to explain to you, to you both.
Yrittäjäkumppanini osaisi selittää asian paremmin. mutta minä yritän.
Okay, uh, my business partner could explain this better than me, but i will try.
En minä yritä selittää mitään.
This isn't me trying to explain anything.
Antakaa minun yrittää selittää.
Let me try to explain, mrs. wilberforce.
Minä yritin selittää sinulle, etten ole mikään pentu enää!
I tried... i tried to tell you I'm not a kid anymore!
Tätä minä juuri yritin selittää.
This is what i was trying to explain to you.
Meidän täytyy yrittää selittää että on tapahtunut virhe.
We have got to explain to somebody that there's been a mistake.
Minä yritän selittää, että tämä on väärinkäsitys.
OK, just relax, all right? I'm just trying to explain this is all a big misunderstanding.
On ehkä parempi, jos minä yritän selittää kaiken.
So it would be better for all of us if i tried to explain it to him.

Results: 30, Time: 0.0542

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Minä yritän selittää" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More