MINULLE ON KERROTTU IN ENGLISH

Translation of Minulle on kerrottu in English

Results: 374, Time: 0.1854

Examples of using Minulle on kerrottu in a sentence and their translations

Minulle on kerrottu hänen paljastavan uuden tuotteen joka muuttaa tulevaisuutemme.
I'm told he's planning to unveil a new product that will change our future.
En, mutta minulle on kerrottu, että hänellä hienot silmät!
No, but I'm told she has fine eyes!
Minulle on kerrottu, että ISA ei aiheuta tautia ihmisessä
I am advised that ISA is considered non-pathogenic for humans
Hetkinen, minulle on kerrottu, että hän on matkalla tänne.
Wait a minute, I'm told he's on his way out.
Minulle on kerrottu, että se on kiistaton karsinogeeni.
I am advised that is a complete carcinogen.
Niin minulle on kerrottu.
Well, that's what I heard.
Minulle on kerrottu, että Ruotsi on kaunis maa,
I'm told Sweden is a lovely country,
Niin minulle on kerrottu.
All right.- That's what I heard.
Kyllä. Minulle on kerrottu.
Yeah, I have heard.
Minulle on kerrottu, että kaupunki haihtuisi välittömästi.
The City would be instantly vaporized. From what I'm told.
Minulle on kerrottu sen olevan vitsi.
I was told that was just like, you know, a joke.
Olette kauniimpi kuin minulle on kerrottu.
You're more beautiful than what I have heard.
Niin minulle on kerrottu.
All right. Well, that's what I heard.
Minulle on kerrottu, että miehesi olisi suostuvainen.
I was told your husband had consented to it.
Minulle on kerrottu, että kaupunki haihtuisi välittömästi.
From what I'm told, the city would be instantly vaporized.
Minulle on kerrottu että valitsit itse nimesi.
I was told how you chose your own name.
Minulle on kerrottu kuntoutuslautakunnan olevan oikein tyytyväinen työhösi.
I'm told the Rehab Commission is very pleased with you.
Minulle on kerrottu sinun olevan helvetinmoinen helikopterin lentäjä.
I'm told you're a hell of a chopper pilot.
Minulle on kerrottu, että tämä on Isaac Ackermanin koti.
Of Mr. Isaac Ackerman. I was told that this was the homestead.
Minulle on kerrottu, että tämä on Isaac Ackermanin koti.
I was told that this was the homestead of Mr. Isaac Ackerman.
Minulle on kerrottu, ettette ole menettänyt yhtään meistä.
I'm told you have never lost one of us yet.
Minulle on kerrottu että Amerikassa teot merkitsevät enemmän
Counts for more than birth or wealth. I'm told that in America common merit.
Niin minulle on kerrottu.
Or so I was told.
Vihdoinkin, ikkunallinen tila… tai niin minulle on kerrottu.
Finally, a space with windows... Or so I'm told.
Minulle on kerrottu, että olet armeijan paras tankinkuljettaja.
I was told you are the best tank driver in the army.
Minulle on kerrottu, että sinä vihaat vanhoja aatelissukuja.
I was told you hated old families.
Tiedän vain sen mitä minulle on kerrottu.
All I know is what I was told.
Stig, minulle on kerrottu, että Dinsdale Piranja.
STIG, I have BEEN TOLD.
Stig, minulle on kerrottu, että Dinsdale Piranja.
STIG, I have BEEN TOLD THAT DINSDALE PIRANHA.
Minulle on kerrottu että Amerikassa teot merkitsevät enemmän
I'm told that in America common merit counts for more than birth

Results: 374, Time: 0.1854

Word by word translation


minulle
- me me…
on
- is has
kerrottu
- told informed said described narrated

Minulle on kerrottu in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More