MINUN TÄYTYY PÄÄSTÄ SISÄÄN IN ENGLISH

What does minun täytyy päästä sisään mean in Finnish

Results: 69287, Time: 0.0774

minun täytyy päästä

in (11531) inside (1341) enter (26) in the door (32) entering (12)

Examples of using Minun Täytyy Päästä Sisään in a sentence and their translations

Minun täytyy päästä sisään.
I need to be buzzed in.
Minun täytyy päästä sisään.
You need to invite me in.
Minun täytyy päästä sisään!
I must get in!
Minun täytyy päästä sisään.
I need to gain entry.

Minun täytyy päästä sisään.
I have to get inside.
Minun täytyy päästä sisään.
I need to go inside.
Minun täytyy päästä sisään.
SlPOWlCZ: i have got to get inside.
Minun täytyy päästä sisään!
I have to get in.- I'm sorry.
Minun täytyy päästä sisään!
I must go in! serafine.
Ensin minun täytyy päästä sisään ilman vartijaa tekemään tutkimuksia.
First, i need to get inside alone. no guard. make a little survey.
Minun täytyy päästä sisään louisin kattohuoneistoon ja selvittää, mitä hän tietää minusta.
I just need to get into Louis' penthouse and find out what he knows about me.
Minulla ei ole avaimia eikä rahaa, joten jouduin kävelemään 40 korttelia- ja minun täytyy päästä sisään ja nähdä ystäväni, jotta saan avaimeni ja pääsen kotiin.
I don't have any keys or money, so i had to walk 40 blocks to get here, and i just need to get inside and see my friends so i can get my keys and go home.
Meidän täytyy päästä sisään.
We must try to get in.
Meidän täytyy päästä sisään.
We must find a way in.
Meidän täytyy päästä sisään fullerssin koneelle!
We gotta get into fullers office computer.
Meidän täytyy päästä sisään, ja saada hänet ulos sieltä.
We have to get in and get her out.
Meidän täytyy päästä sisään, etsiä michael ja hedelmättömyys biotekniikka paljastumatta.
We need to get in, find michael and the infertility bio tech quickly and quietly.
Työntekijäni täytyy päästä sisään.
An employee desperately needs to get in!
Sinun täytyy päästä sisään.
You need to get inside.- no.
Heidän täytyy päästä sisään ja ulos.
They must have a way of getting in and out.
Minun täytyy päästä katolle.
I need to get on the roof.- yes.
Minun täytyy vain päästä sisään.
I just need to get in.
Minun täytyi päästä sisään.
I had to find a way in.
Meidän täytyy vain päästä sisään ja ulos, ennen kuin.
We just need to get in and get out before.
Emme tiedä milloin. meidän täytyy paikallistaa roemerin tukikohta, päästä sisään, ja asentaa sinne kameroita.
We need to locate Roemer's base of operations, get inside, wire it with cameras.
Minun täytyy päästä hänen päänsä sisään ja opittava, mikä saa hänet vihaiseksi.
I need to get inside his head and learn what makes him tick.
Minun täytyy mennä sisään.
I have to go in.
Minun täytyy mennä sisään.
I must go in now.
Minun täytyy kirjautua sisään.
I have to check in.
Minun täytyy leimautua sisään.
I gotta clock in.

Results: 69287, Time: 0.0774

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Minun täytyy päästä sisään" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More