NE OVAT TÄYNNÄ IN ENGLISH

What does ne ovat täynnä mean in Finnish

Results: 65, Time: 0.0463

they're filled with (10) they're full of (10) they are filled with (10) they are full of (9) they are loaded with (3)

Examples of using Ne Ovat Täynnä in a sentence and their translations

Ne ovat täynnä vapautettuja orjia.
They're filled with freed slaves from commercial liners.
Ne ovat täynnä hänen kirjoitustaan.
They're full of his handwriting.
Ne ovat täynnä karjan rehua.
They're filled with cattle feed.
Ne ovat täynnä syntisiä ansoja!
They're full of wicked wiles!

Älä, sillä ne ovat täynnä hyönteismyrkkyjä.
Don't, 'cause they're loaded with pesticides.
Ne ovat täynnä kirjoja.
They're filled with these things called books.
Ne ovat täynnä toukkia,- joita näette oskilloskoopilla.
They're full of the larvae that you see there on the scope.
Mutta sisältä ne ovat täynnä uusinta tekniikkaa.
But inside, they are filled with advanced technology.
Ne ovat täynnä herkullisia rottia.
They're filled with delicious rats.
Ne ovat täynnä loputtomia mahdollisuuksia ja- vaihtelevuutta kuten luoja itse.
They're full of endless possibilities and... permutations like god himself.
Tällä kertaa ne ovat täynnä happoa.
This time they are filled with ACID b.
Ne ovat täynnä mielenkiintoisia asioita ja merkkejä, ne ovat hyviä ja ystävyyttä.
They are full of interesting things and characters, they are good and friendship.
Ne ovat täynnä valheita.
They're filled with lies.
Ne ovat täynnä pommeja.
Nope. They're filled with bombs.
Ne ovat täynnä onnea ja taikaa.
Now, they are full of luck and magic.
Varjoainekuvauksessa on röntgenkuva verisuonten jälkeen ne ovat täynnä kontrasti materiaalia.
An angiogram is an x-ray image of blood vessels after they are filled with a contrast material.
Ne ovat täynnä hiekkaa suoharjoittelusta.
They're full of sand from the swamp missions.
Kuplat eivät ole tyhjiä, ne ovat täynnä kaikkea.
Bubbles are not empty. They're filled with everything.
Ne ovat täynnä kuolemaa ja perikatoa.
They're full of such death, destruction.
Ne ovat täynnä lohtua elämän kierrosta.
They are full of consolation for the cycle of life.
Ne ovat täynnä häviäjiä ja vakoojia.
They're full of losers and spies.
Ne ovat täynnä salaliittoteorioita, ei pahalla.
You know, they're full of-- no offense-- conspiracy theorists.
Ne ovat täynnä tulenarkoja kemikaaleja.
They're full of flammable chemicals.
Ne ovat täynnä asbestikuituja.
They're full of rodents and asbestos fiber.
Ne ovat täynnä kuolleita huoria.
They're loaded with dead hookers.
Ne ovat täynnä savukkeita.
I bet they're loaded with cigarettes.
Ne ovat täynnä hikeä ja tuskaa- mutta oudolla tavalla niissä korostuu ilo.
Full of sweat and anguish. but strangely, it is also punctuated joy.
Ne ovat täynnä teräviä verkkokalvonäytön grafiikkaa ja pelin ääniä.
They are packed with crisp retina display graphics and in-game sounds.
Tai jos ne ovat täynnä, kakkospesän juoksija menee kolmannelle- ja kolmannelta tullaan kotipesään.
If they are occupied, second breaks for third. third goes home.
Ne ovat täynnä toivoa ja tulevaisuutta.
Weddings are all about hope and the future and.

Results: 65, Time: 0.0463

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More