OLET NIIN USKOLLINEN IN ENGLISH

What does olet niin uskollinen mean in Finnish

Results: 188, Time: 0.0767

Examples of using Olet Niin Uskollinen in a sentence and their translations

Olet niin uskollinen, ray.
God, you're so loyal, ray.
Miksi olet niin uskollinen arthurille?
Why are you so loyal to Arthur?
Kenraali hua, olet niin uskollinen ja urhea.
General hua, you are so loyal and courageous.
Olen niin uskollinen palvelija.
Why, God? I'm such a faithful servant.

Ihana nähdä, että isämme on niin uskollinen pojanpojalleen.
It is good to see our revered father so devoted to his grandson.
Hän on niin uskollinen, että esitti työnsä sinun tekemänä.
She's so loyal to you that she tried to pass off her work for yours.
Hän on aina ollut niin uskollinen, myös viime aikoina.
He's always been so loyal to me, even these past few days.
Kuningas luottaa häneen niin. veruan kreivi on niin uskollinen. ja epäitsekäs.
King relies heavily on him, because the count is so loyal... and so disinterested.
Vai oletko niin uskollinen da vincille- että näet nälkää hänen vuokseen?
Or are you so loyal to da vinci that you will starve for him?
Kuitenkin asenne, mersenne, jotka oli niin uskollinen jäsen uskonnollinen järjestys ja keski-luku kehittämistä ranska tieteen, ei tue tällaista päätelmää.
However, the attitude of mersenne, who was both a faithful member of a religious order and a central figure in the development of french science, does not support such a conclusion.
YAHUVEH on niin uskollinen, koska tässä kohtaa me aloimme todella tulla siunatuiksi ja me olemme jatkaneet tulemista siunatuiksi lisää joka päivä kun tottelemme.
YAHUVEH is so faithful because this is when we really started to get blessed and we have continued to be blessed more every day as we obey.
Voisimme olla yhä kumppaneita, jos et olisi niin uskollinen.
You and i could still be partners, if you weren't so loyal.
Olisipa mulla nainen edes puoliksi niin uskollinen.
Well, i wish i had a woman... who was half as good and true.
Kol on varmasti paljastanut kaiken sinulle- vai onko äidin uskollinen perseennuolija sittenkään niin uskollinen?
Well, surely, kol has revealed everything to you. or is Mother's loyal little bootlicker not quite so loyal after all?
Kun olet uskollinen liitossasi jumalan kanssa, voit todellakin sanoa toisille:" seuraa minua niin kuin minä seuraan kristusta.
When you are faithful to your covenant with god you can truly say to others,“follow me, as i follow christ.”.
Olet ollut niin kovin uskollinen ystävä,- ja olet jo tehnyt vuokseni enemmän kuin minulla on oikeus pyytääkään,- mutta tekisitkö minulle suuren palveluksen opettamalla poikaani,- kuten isäsikin opetti minua?
You have been such a loyal friend. and you have already done more for me than any man has a right to ask, but would you do me the great service of teaching my son, just as your father taught me?
Hänen kauttaan, olet ollut uskollinen jumalalle, joka herätti hänet kuolleista ja antoi hänelle kirkkauden, niin, että usko ja toivo olisi jumalaan.
Through him, you have been faithful to god, who raised him up from the dead and gave him glory, so that your faith and hope would be in god.
Minä vannon olevani uskollinen niin kauan kuin minua huvittaa.
Myself, i will be faithful for as long as i feel like it.
Pyytäkää anteeksiantoa, niin MINÄ OLEN uskollinen antamaan anteeksi.
Ask forgiveness, and i AM faithful to forgive.
Osoita rakkautta ihmiselle, joka on ollut uskollinen meille niin kauan kuin muistan.
Show a little love to someone who's been loyal to us for as long as i have known her.
Hän on yhä uskollinen minulle, niin miksi ei hyödyntää häntä.
He's still loyal to me, so why not take advantage of that?
Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle elämän kruunun.
Be faithful even until death, and i will give you the crown of life.
Lopulta tulos oli niin hyvä kuin se saa canadiens" uskollinen.
In the end, the outcome was as good as it gets for the Canadiens' faithful.
Sentähden ei ole hyvä varkaille varastaa niin kauvan kuin uskollinen talon koira haukkuu.
For that reason it is not good for the thieves to steal as long as the faithful house dog barks.
Onneksi fanini ovat niin uskollisia.
I'm so lucky to have such a devoted fan base.
Olette olleet niin uskollisia minulle nämä vuodet. tulemme olemaan taas yhdessä.
You have been so loyal to me all these years and we're gonna be together again.
Olen pahoillani, olet menettänyt niin uskollisen.
I am sorry you have lost such a loyal and.
Tällä tavalla nähkääs minun lapseni, koska te olette niin uskollisia minulle, koska nikky sinä tottelit minua, koska elisabeth sinä kuulet
So you see MY children because you are so faithful to ME, because nikky you obey ME, because elisabeth you hear
se$ 60.00. tällä tavalla nähkääs minun lapseni, koska te olette niin uskollisia minulle, koska nikky sinä tottelit minua, koska elisabeth sinä
that $60.00. so you see MY children because you are so faithful to ME, because nikky you obey ME, because elisabeth you
Jos meillä ei olisi ollut niin uskollisia tukijoita, emme olisi pystyneet jatkamaan sitä työtä mihin jumala on meidät kutsunut. joten kiitämme anteliaisuudestanne.
If it wasn't for faithful supporters like you, we wouldn't be able to continue doing what the lord has called us to do. so thank you for generosity.

Results: 188, Time: 0.0767

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Olet niin uskollinen" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More