ON MYÖS HYVIN IN ENGLISH

Translation of On myös hyvin in English

Results: 394, Time: 0.1647

is also very is also well also has a very is also quite is also deeply are also very also have a very is also a highly it is also extremely is also a good

Examples of using On myös hyvin in a sentence and their translations

Tämä haju on myös hyvin tunnettu jopa kaikkeinmuinaisista ajoista.
This scent is also well known even with the mostancient times.
Otelaudan on myös hyvin tasainen 400mm: n säteellä.
The fingerboard also has a very flat 400mm radius.
Se on myös hyvin vaikuttaa kunnon hiukset naamio hunajalla.
It is also well influence the condition of the hair mask with honey.
Primobolan on myös hyvin arvostettu urheilullisissa piireissä.
Primobolan is also well appreciated in athletic circles.
Seung Hee on myös hyvin ihastuttava.
And Seung Hee is also quite lovely.
Se on myös hyvin suunniteltu ja helppo pitää ja käyttää.
It is also well designed and easy to hold and use.
Monet kuten kermainen maku vaahtera, joka on myös hyvin kestävä materiaali.
Many like creamy flavor of maple, which is also quite durable material.
Arkkitehtuuriltaan se on myös hyvin joustava.
It's also very flexible architecture.
Skandinavian maiden välinen yhteistyö on myös hyvin vakiintunutta.
Cooperation between the Scandinavian countries is also well established.
Lisäksi rintojen leikkaus tehdään anestesiaa, joka on myös hyvin vaarallista.
Besides, the breast enhancement surgery is accomplished under anesthesia which is also quite dangerous.
Hän on myös hyvin turhamainen.
He's also very vain.
Näiden tähtien kromosfääri on myös hyvin aktiivinen.
Grain plant hulls are also very abrasive.
Taiteilija vetoista yleisötyötä on myös hyvin vähän.
Artist-led outreach and audience development are also very rare.
Käsitteellinen ajattelu"paradoksaalimenetelmä" on myös hyvin kehittynyt.
Conceptual thinking“the method of paradoxes” is also well developed.
Sienillä on myös hyvin outo ominaisuus, raskaiden metallien sitominen.
Mushrooms also have a very bizarre property of hyper-accumulating heavy metals.
Tämä on myös hyvin kestävää.
It's also very hard wearing.
Se on myös hyvin terävää.
It's also very clever.
Se on myös hyvin turvallista.
It's also very safe.
Hän on myös hyvin kaunis.
And my other daughter-- She's also very pretty.
Hän on myös hyvin humoristinen.
He's also very humorous.
Hän on myös hyvin tarkka kohtelustaan.
He's also very particular.
Hän on myös hyvin vaatimaton. -Liv.
He's also very modest.-Liv.
Hän on myös hyvin tarkka kohtelustaan.
He's also very particular about how he's treated.
Hän on myös hyvin vaatimaton. -Liv.
Liv! He's also very modest.
Hän on myös hyvin kaunis.
She's also very pretty.
Hän on myös hyvin nuori ja viehättävä.
He's also very young and attractive.
Hän on myös hyvin levoton.
She's also very restless.
Garthe vihaa minua, mutta hän on myös hyvin rahan- ja vallanahne.
Garthe hates me, but he's also very greedy for money and power.
Syöpäpotilaiden tuki on myös hyvin järjestetty lähes kaikissa Euroopan maissa.
Cancer patients are also well supported in almost all European countries.
Hän on myös hyvin oikeudenmukainen.
She also is very trusting.

Results: 394, Time: 0.1647

See also


on myös hyvin kaunis
is also very beautiful
on myös hyvin tunnettu
is also well-known for is also well known is also a well renowned
on myös oltava hyvin
must also be very
on myös hyvin selvää
it is also very clear
on myös hyvin huolestuttavaa
is also very concerning is also very worrying
tilanne on myös hyvin
situation is also very
direktiivi on myös hyvin
directive is also of great
on myös hyvin pieni
is also very small is also negligible
on myös hyvin selkeä
also have a very clear is also very clear is also a very definite
on myös hyvin tekninen
it is also a very technical
on myös hyvin kehittynyt
is also well developed they also have a well-developed
on myös kuvattu hyvin
have also been reported very
on myös hyvin myönteistä
it is also very positive
on myös hyvin tasapainoinen
is also very balanced
komissio on myös hyvin
commission is also very
on myös hyvin huolissaan
is also concerned about is also deeply concerned
on myös hyvin pitkälti
it is also very much

Word by word translation


on
- is has
myös
- also too including as well even
hyvin
- very well good great extremely

S Synonyms of On myös hyvin


On myös hyvin in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More