ON VÄÄRÄ HETKI IN ENGLISH

What does on väärä hetki mean in Finnish

Results: 61529, Time: 0.0623

on väärä
is the wrong (127) have the wrong (64) is a false (31) is incorrect (27) got the wrong (12)

Examples of using On Väärä Hetki in a sentence and their translations

Tämä on väärä hetki tälle.
This is the wrong time for this.
Tämä on väärä hetki puhua.
Lyla, this isn't the right time for this conversation.
Ehkä tämä on väärä hetki.
Just that maybe it's not the right time.
Nyt on väärä hetki vitsailla!
Clark, now is not the time for jokes!

Ehkä nyt on väärä hetki, tai ehkä hän on väärä tyyppi.
Look, maybe it's the wrong time, or maybe he's even the wrong guy.
Haluaisin asua kanssasi, mutta tämä on väärä hetki.
I would love to live with you. It's just... it's not the right time.
Märkäkorva saattaisi iskeä ensimmäisen tilaisuuden tullen. se juuri on väärä hetki, koska silloin vihollinen on valppaimmillaan.
Someone without training might jump at the first chance to strike, but that's exactly the wrong time, because that's when your enemy's most alert.
Kyllä, mutta hetki on väärä.
She was right. but at the wrong time.
Tämä on ehkä väärä hetki. voinko tulla toimistoosi juttelemaan?
Maybe it's a bad time, i can come by your office?
Odota hetki. sinulla on väärä lomake.
Hold on a second, you have got the wrong form.
On kai väärä hetki sanoa, että se näyttää paremmalta noin.
I guess now would be the wrong time to say i think it looks better like that.
Tiedän, että tämä on luultavasti väärä hetki, mutta- pidän sinusta ja haluan, että jäät.
I know this is probably the wrong time but i like you and i want you to stay.
Arvoisa puhemies, nyt on ehkä väärä hetki keskustella tämän ehdotuksen yksityiskohdista, mutta haluan todeta, että olen saanut kaikkialta euroopasta satoja sähköpostiviestejä-
Mr president, this is probably the wrong time to discuss the content of this proposal in detail, but i would like to
Tämä oli väärä hetki.
His was the wrong time.
Tämä lienee väärä hetki rukoilla.
I guess this is the wrong time to say a prayer.
Se oli väärä hetki alkaa ajattelemaan.
It was the wrong moment to start thinking.
Tämä taitaa olla väärä hetki.
I don't think now is the right time.
Oliko tämä väärä hetki kertoa totuus joulupukista?
Maybe this is a bad time to tell you about the easter Bunny?
Väärä hetki tälle keskustelulle, muttei ole pakotietä.
Wrong time for this conversation, but there's no way out.
Arvoisa puhemies, tällä hetkellä eurooppaa deflatoidaan ja se on väärä menetelmä työttömyyden torjumiseksi.
Mr president, at the moment europe is experiencing deflation, and that is the wrong way to go about preventing unemployment.
Se on väärä sana juuri tällä hetkellä.
It's the wrong word right now. That's not what i mean.
Väärä hetki tehdä virheitä.
Cristina wrong time to make a mistake, with the merger.
Ostan meille aikaa. he eivät tajua vielä hetkeen, että ase on väärä.
I'm buying us another week before they realize they have the wrong weapon.
Väkisin" on ehkä väärä sana. inhosin joka hetkeä siitä.
Okay,"forced himself" maybe is the wrong word, but i hated every minute of it.
Tämä on hetki, jolloin euroopan unionin on valittava, seisooko se historian oikealla vai väärällä puolella.
This is the moment when the european union has to choose whether it stands on the right side or on the wrong side of history.
Varovasti nyt tää hetki on hauras yksikin väärä sana voi tuhota sen.
Careful now, it's so fragile a wrong word and you will break it.
Kerro hetkestä, jona tajusit, että miehesi on väärä sinulle.
Tell me about the moment you realized that your husband was that for you.
Liettua voi olla väärässä arvioidessaan, että oikea hetki eu-ukraina-sopimuksen allekirjoittamiselle on nyt tai ei koskaan.
Lithuania may be wrong in believing that the moment for signing the eu-ukraine agreement is now or never.
Tämä on väärä hetki.
It's just not the time.
Nyt on väärä hetki.
Now ain't the time!

Results: 61529, Time: 0.0623

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"On väärä hetki" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More