SATUTTAA NÄITÄ IHMISIÄ IN ENGLISH

What does satuttaa näitä ihmisiä mean in Finnish

Results: 30, Time: 0.0621

hurting these people (1)

Examples of using Satuttaa Näitä Ihmisiä in a sentence and their translations

Luulen, että hän satuttaa näitä ihmisiä.
I think he's hurting these people.
Meidän ei täydy satuttaa näitä ihmisiä.
We must not hurt these people!
En voisi milloinkaan satuttaa näitä ihmisiä.
I could never hurt these people.
Et halua satuttaa näitä ihmisiä, mac.
You don't want to hurt these people, mac.

Minä satutin näitä ihmisiä, vai mitä?
I hurt these people, didn't I?
Olemmeko koskaan tarkoituksella satuttaneet näitä ihmisiä?
Did we ever mean to hurt these people? no. hell no.
Meidän on osoitettava mitä käy jos he yrittävät satuttaa näitä ihmisiä.
We have to tell them not to harm these people.
Kirjaan todisteita näitä naisia satuttaneita ihmisiä vastaan.
Documenting evidence against people who hurt these women.
En tee mitään kanssa tuoli, joka on olemassa joitakin ihmisiä haluan satuttaa tämän kirjan" 15.
I make no with the chair that there are some people i want to hurt with this book" 15.
Jos se heijastaa talo tai puu, on parempi olla käyttämättä, koska et voi satuttaa ihmisiä asuu tässä talossa, ja puu voi yksinkertaisesti kuivuvat.
If it reflects a house or a tree, it is better not to use because you can hurt people living in this house, and the tree may simply dry up.
Nämä ihmiset eivät voi satuttaa sinua enää.
These people, they can't hurt you anymore.
Henry, tämä suunnitelmasi tulee satuttamaan monia ihmisiä.
Henry, this plan of yours is gonna get people hurt.
Nämä ovat hyvä juttu. estävät ihmisiä satuttamasta toisiaan.
These are, these are a good thing keeps people from hurting each other.
Hän on yksi niistä ihmisistä tällä planeetalla, jota en koskaan halunnut satuttaa.
He's the one person on this entire planet that i never wanted to hurt.
Genellä oli tässä maailmassa häntä rakastavia ihmisiä,- ja hän satutti heitä.
And gene had people in this world that loved him. and he hurt them.
En ole rakastunut häneen. mutta tämä on ainoa tapa estää häntä satuttamasta ihmisiä, etenkin sinua.
Look, I'm not in love with him, but it's the only way to stop him from hurting other people, and from killing you.
Tässä ei ole kyse milesista,- vaan ihmisistä, joita hän on satuttanut ja joita hän aikoo satuttaa.
I forgot why i carry this. this isn't about miles. this is about the people he's hurt and the ones he's gonna hurt.
Tee nuoret rakastavaiset suudella kiihkeästi jäämättä kiinni kuka tahansa, koska muuten menetät elämän.satuttaa ragdoll... satuttaa ragdoll bieber 2pelattuaan hurt ragdoll bieber, useimmat ihmiset haluavat enemmän gore ja challenge.rnnow täällä sen jatko-osa odotetuin kiduttamalla peli koskaan, täyttääksemme raivosta ja loppuun häntä! luola explorerluola explorertutustu tämän valtavan 16bit luola ja löytää kaikki aarteet ja salaisuudet, kun päivität kaivaja! satuttaa ragdoll... satuttaa ragdoll bieberoikeasti, useimmat ihmiset haluavat maiskuttaa bieber.
Make the young lovers to kiss passionately without getting caught by anyone as otherwise you will lose a life. hurt ragdoll... hurt ragdoll bieber 2after playing hurt ragdoll bieber, most people want more gore and challenge. rnnow here its the sequel of most awaited torturing game ever, fulfill your rage and FINISH HIM!!!Cave explorercave explorerexplore this huge 16bit cave and find all the treasures and secrets while upgrading your digger!hurt ragdoll... hurt ragdoll bieberhonestly, most people want to smack bieber.
että joitakin sellaisia teräviä kulmia on hiottu pois, joihin ihmiset voisivat satuttaa itsensä vapauttamisprosessin yhteydessä. esimerkkinä tästä mainittakoon itsekäsittelyn rajoittaminen merenkulkumiehistöön.
admit that some of the sharp edges on which people can get hurt in a liberalisation process have been filed off, including
sinua, se tarkoittaa, että ympäristö on niin paljon epäystävällinen ajattelevia ihmisiä teille, jotka odottavat tällä hetkellä satuttaa sinua.
it means that your environment very much unkindly minded people to you who are just waiting for the moment in order to harm you.
Kukaan näistä ihmisistä ei ole satuttanut sinua.
These people have done nothing to hurt you.
Ihmiset, jotka seuraavat tätä polkua,- satuttavat itseään tai pahempaa.
That the people who follow this path end up hurt... or worse.
Äiti, jos tämä maa on niin hyvä, miksi ihmiset satuttavat sinua yhä?
Mommy, if this country is so great, how come people are still hurting you?
Nämä ihmiset ovat synnin ja saatanan vallassa ja sitä kautta omien haavojensa kautta satuttaneet sinua. niin pitkään kun näet nämä ihmiset aktiivisina pahantekijöinä, et kykene antamaan heille anteeksi.kun ymmärrät, että hekin ovat uhreja, jotka synnin ja saatanan orjuuden
These people are governed by sin and satan, and through that, they have hurt you through their own wounds. until you stop considering these people as active evildoers, you will not be able to forgive them. when you understand that they are
Tapauksia, missä ihmiset luulevat, että he voivat ylittää tien- tai rautatien ja eivät usko, että heitä kohti tulee auto tai juna. näissä tilanteissa ihmisillä on riski satuttaa itsensä ja muita ihmisiä.
The happening instances of people thinking they could cross the road or cross a railway track because they didn't believe that what was coming towards them was a car or a train and in those circumstances that's people risk damaging themselves.
Nämä ihmiset eivät ole satuttaneet ketään!
This is crazy! these people haven't hurt anyone!
Tämä alkoi, koska satutin erästä ihmistä.
It started because i hurt someone.
Hän tiesi, että tämä satuttaisi sinua. koska sinä olet hyvä ihminen, kevin.
She knew if she did this that it would hurt you...'cause you're a good man, kevin.
Tämä.. sairas peli mitä sinä ja minä olemme pelanneet, tämä viha jolla olemme satuttaneet toisiamme on viimein löytänyt uhrinsa... ainut viaton ihminen tässä pelissä.
This... sick game you and i play, this hate we hurl at each other has finally found a victim... the only innocent person in the game.
Kuinka saatoit tehdä tämän? kuinka voit satuttaa kaikkia syyttömiä ihmistä?
How could you hurt so many innocent people?

Results: 30, Time: 0.0621

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Satuttaa näitä ihmisiä" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More