SE EI OLE TÄYDELLINEN IN ENGLISH

What does se ei ole täydellinen mean in Finnish

Results: 51, Time: 0.0542

Examples of using Se Ei Ole Täydellinen in a sentence and their translations

Se ei ole täydellinen, eikä tämä ole mikään paratiisi.
It is not perfect. it is not paradise.
Se ei ole täydellinen, mutta ainakin se on jotain.
It is not perfect, but at least it is something.
Mutta se ei ole täydellinen ilman.
But it is not complete without.
Myönnän, että se ei ole täydellinen ja että siinä on puutteita.
I recognise that it is not perfect and that there are concerns.

Se ei ole täydellinen, mutta toimii paremmin tällä kertaa.
It's not perfect, but it's working better this time.
Se ei ole täydellinen, mutta ajatus on tärkein.
It's not perfect, but it's the thought that counts.
Se ei ole täydellinen, mutta parempaakaan emme saa.
It's not perfect, but we do not get better.
Se ei ole täydellinen, vaan kuten ulkomaailma.
Only it's not perfect. It's like it is out there.
Jos se ei ole täydellinen, siitä tulee katastrofi.
If it's not perfect, it will be catastrophe.
Se ei ole täydellinen, mutta tyrehdyttää verenvuodon.
It's not perfect, but it will stop the bleeding.
Se ei ole täydellinen, enkä ole täydellinen isä.
It's not perfect. I'm not a perfect parent.
Se ei ole täydellinen menetelmä mutta ainut mitä on käytettävissä.
Well, it's not perfect, but it's all we got.
Se riittäisi täydellisessä maailmassa, mutta se ei ole täydellinen, leo.
That would be enough in a perfect world. but it's not perfect, leo.
Olen kyllästynyt sinuun, koska se ei ole täydellinen.
I am sick of you'cause it's not perfect, you hear me?
Se ei ole täydellinen.
Look again. It's not complete.
Tietenkään se ei ole täydellinen, ja ei ole langaton lataus ja vesitiiviyden.
Of course it isn't perfect, and lacks wireless charging and water resistance.
Tämä lista, se ei ole täydellinen.
And this list, it's not complete.
Jos se ei ole täydellinen, joku saa luodin keskelle päätään.
And if it ain't exact, somebody's gonna put a bullet right through your head.
Hyvä on. se ei ole täydellinen systeemi.
Okay, so it's not a perfect system.
Se ei ole täydellinen, mutta se luo siitä huolimatta hyvän pohjan euroopan rauhalle.
It is incomplete, but it is a good basis for peace in europe.
Se ei ole täydellinen suhde.
It's not a perfect relationship.
Se ei ole täydellinen.
I mean, it's not perfect.
Se ei ole täydellinen ratkaisu, eikä se ehkä ole täysin saavutettavissa.
It is not a perfect solution, it may not be totally achievable.
Se ei ole täydellinen, mutta moneen käyttötarkoitukseen se on paras.
It is not a perfect system, but it is the best for many purposes.
Ainakaan se ei ole täydellinen menetys.
At least it's not a total loss.
Se ei ole täydellinen järjestelmä.
It's not a perfect system.
Se ei ole täydellinen kielikuva, mutta tarkoitan järjestelmän täydellistä huoltoa.
It's not a perfect metaphor but I'm talking about an overhaul of the system.
Se ei ole täydellinen teksti emmekä saa jättää vastaamatta näihin huolenaiheisiin.
It is not a perfect text and we should not hide from responding to these concerns.
Se ei ole täydellinen kompromissi.
It is not a perfect compromise.
Se ei ole täydellinen, mutta se on hyvä kompromissi, joka vie meitä eteenpäin.
It is not perfect, but it is a good compromise to take us forward.

Results: 51, Time: 0.0542

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Se ei ole täydellinen" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More