SE ON KOKONAAN IN ENGLISH

What does se on kokonaan mean in Finnish

S Synonyms

Results: 87, Time: 0.0641

Examples of using Se On Kokonaan in a sentence and their translations

Periaatteessa se on kokonaan vikasi.
Okay, sure. technically, it's all your fault.
Lisa karkasi, ja se on kokonaan minun syytäni.
Lisa ran away, and it's all my fault.
Se on kokonaan hänen syytä.
It's all his fault.
Se on kokonaan minun syytäni, ettemme ole yhdessä.
Look, it's all my fault why we're not together.

Se on kokonaan minun vikani.
It's all my fault.
Se on kokonaan meidän, thomas. kuten hotellikin.
It's all ours, thomas, so is the hotel.
Se on kokonaan sinun, herra syyttäjä.
It's all yours, mr. district attorney.
Nyt hän lähtee ja se on kokonaan sinun syytäsi.
See? now she's gonna leave, and it's all your fault.
Paska, se on kokonaan jäässä.
Shit, it's all ice.
Kiitos, se on kokonaan minun.
Thank you. It's all mine.
Ja se on kokonaan minun.
And it's all mine!
Näettekö, että se on kokonaan laudoitettu?
Oh, my god. do you see it's all boarded up?
Se on kokonaan riimejä ja tuhmia loruja.
It's all rhyming couplets and dirty limericks.
Kane löysi hänet ja se on kokonaan sinun vikasi.
Kane found her, and it's all your fault.
Se on kokonaan karrella.
It's all cinder block.
Se on kokonaan minun syytäni.
No. It's all my fault.
Se on kokonaan kreikkalaista minulle.
It's all greek to me.
Se on kokonaan sinun syysi.
No, it's all your fault.
Se on kokonaan kiillotettu.
It's all polished up.
Se on kokonaan minun.
No, it's all me.
Se on kokonaan minun.
Wow. It's all mine.
En. se on kokonaan sinut.
No, it's all yours.
Metallin taitajani ovat matkalla amonin luokse ja se on kokonaan minun vikani.
My metal benders are on their way to amon and it's all my fault.
Jos puolustan sitä,- niin sitten se on kokonaan minun.
If i defend it, then it's all mine.
Tämä on ensimmäinen kerros ja se on kokonaan sinun.
This is the first floor, and it's all yours.
Poikasi on jo kuollut- ja se on kokonaan sinun syysi.
Your son is already dead, and it's all your fault.
Hirveä( =D), ja se on kokonaan sinun syytäsi!
Terrible, and it's all your fault, okay?
Siis paikkani ei ole kummoinen, mutta se on kokonaan minun, joten.
I mean my place isn't much but it's all mine, so.
Miksi se on kokonaan musta?
Why is it all black?
Se on kokonaan jumalan säätämää!
It is all ordained of God!

Results: 87, Time: 0.0641

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "se on kokonaan"


"Se on kokonaan" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More