SE ON MELKEIN KUIN IN ENGLISH

What does se on melkein kuin mean in Finnish

Results: 30, Time: 0.0531

it's almost like (14)

Examples of using Se On Melkein Kuin in a sentence and their translations

Se on melkein kuin taistelussa.
It's almost like a fight.
Se on melkein kuin kuudes aisti.
It's almost like a sixth sense.
Se on melkein kuin macgyverin.
It's almost like MacGyver's. i know.
Se on melkein kuin uskonnollinen jihad.
It's almost like a religious jihad.

Se on melkein kuin sen olisi purrut irti jokin valtava hirviö.
It's almost like it was bitten off by some enormous beast.
Joten se on melkein kuin vesiruukkua että saa myrkytetty.
So it's almost like a pitcher of water that gets poisoned.
Se on melkein kuin unta.
It's almost like a dream.
Se on melkein kuin hän väittäisi olevansa syytön.
It's almost like he's claiming that he's innocent.
Se on melkein kuin verta.
It's almost like blood.
Se on melkein kuin.
But again it's almost like, um.
Se on melkein kuin valokuva.
It's almost like a photography.
Se on melkein kuin pelaisimme piiloa.
It's almost like playing hide and seek.
Se on melkein kuin puuroa.
Lines the stomach. well, it's practically porridge.
Se on melkein kuin oikea.
He's almost like a real one.
Se on melkein kuin, hänen syöpänsä olisi tasoissa.
It's almost as if... his cancer were tied.
Se on melkein kuin.
It's almost as if.
Se on melkein kuin he pystyvät näkemään pelkosi.
It's almost as if they can see your fear.
Se on melkein kuin maalista tehty joki, joka virtaa kasvojen halki kunnes se alkaa määrittää kasvojen piirteitä.
It's almost like a river of paint as it flows across that face and begins to define it.
Se on melkein kuin ihmiset kuolevat janoon, ja vain yksi henkilö on vettä.
It's almost like people are dying of thirst, and only one person has water.
Se on melkein kuin olen jolla on kuppi, et tiedä mitä siellä.
It's almost like i'm holding a cup, you don't know what's in there.
Se on melkein kuin pokeriturnauksia ovat taantuneet viime vuosina, ja yksi syy( ei vain yksi) on, että on yksinkertaisesti liian paljon kilpailua.
It's almost as if poker tournaments have regressed in recent years, and one of the reasons(not the only one) is that there is simply too much competition.
Kaikki tämä hiljaisuus, jonka näen yllä, se on melkein kuin olisimme..- kuuroja ja mykkiä.
All this silence you see upon, it's almost as if we were... deaf and dumb.
Pääasia on, että iskujen voima ja vammojen laatu,- se on melkein kuin.
The thing is that the force of the blows and the nature of the injuries, it's almost as if, uh.
tapauksissa; tai menetät summan rahaa laittaa ylös. katso, miten se on melkein kuin peli? binary vaihtoehdoista kaupankäynnin antaa vain kaksi vaihtoehtoa: joko voitat rahaa, tai häviät rahaa.
the sum of money you put up. see how it is almost like a game? binary options trading only gives you two
Se oli melkein kuin taisteluvyöhykkeellä.
It's almost like being in a battle-zone.
Sehän on melkein kuin siivoaisi taloa? paitsi että siellä on verta.
And it's like cleaning a house, but with blood?
Sehän on melkein kuin kaksi viikkoa.
That's like... two weeks.
Sehän on melkein kuin aina.
It will be almost as usual.
Oikeastaan tv-ohjelmassa, mutta sehän on melkein kuin elokuva.
I mean, TV show, but it's like a movie.
Se oli melkein kuin suomalaiset uskaltavat kanada kokeilla jotain.
It was almost as if the finns were daring canada to try something.

Results: 30, Time: 0.0531

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Se on melkein kuin" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More