SINULLA ON AIVOTÄRÄHDYS IN ENGLISH

What does sinulla on aivotärähdys mean in Finnish

Results: 30, Time: 0.0553

Examples of using Sinulla On Aivotärähdys in a sentence and their translations

Entä jos sinulla on aivotärähdys tai jotain?
Well... what if you have a concussion or something?
Et voi katsoa telkkaria, jos sinulla on aivotärähdys.
You mustn't watch television if you have a concussion.
Kuulostaa siltä, että sinulla on aivotärähdys.
Sounds like you have a concussion.
Pysy pystyssä siltä varalta, jos sinulla on aivotärähdys.
Look, just stay here. just stay upright in case you have a concussion.

Olen varma, että sinulla on aivotärähdys.
No, blake's right. I'm sure you have a concussion.
Tiedän, että sinulla on aivotärähdys ja muutama murtunut kylkiluu.
I know you had a concussion and a few cracked ribs.
Sinulla on aivotärähdys, joten he haluavat pitää sinua täällä vuorokauden.
You have got a concussion, so they want to keep you on a 24-hour hold.
Sinulla on aivotärähdys,- mutta ei onneksi kallonmurtumaa tai turvotusta.
Listen, you have a concussion. but luckily the x-rays show no sign of a skull fracture or swelling.
Newmar, lääkäri sanoi, että sinulla on aivotärähdys- ja että kuulosi palautuu kyllä.
Newmar, the doctor said... you have a concussion... and your hearing will come back eventually.
Toistat itseäsi. joko olet pieni tyhmä jänis, tai sinulla on aivotärähdys.
And you're repeating yourself, so either you're a dumb little bunny, or you have a concussion.
Löit pääsi, ja he uskovat, että sinulla on aivotärähdys.
Lexi, you bumped your head, and they think you have got, they think you have got a concussion.
Sinulla lienee aivotärähdys, ja magneettikuvauksessa ilmeni jotain epätavallista.
We think you have a concussion, and the MRI is showing some unusual brain activity.
Sinulla oli aivotärähdys, kulta.
You had a concussion, honey.
Sinulla on lievä aivotärähdys, mutta selviät.
You have a slight concussion, but you will survive.
Lääkärin mukaan sinulla on lievä aivotärähdys, heather.
The doctor thinks you have a mild concussion, heather. no big deal.
Sinulla on varmasti paha aivotärähdys.
That, and what is probably... a nasty concussion.
Sinulla on hieno pieni aivotärähdys.
You have a nice little concussion.
Sinulla on kai lievä aivotärähdys. sinut pitäisi viedä sairaalaan.- ei.
Because you have a mild concussion why we should be taking you to a hospital.
Sinulla on kolme murtunutta kylkiluuta ja aivotärähdys,- mutta lääkärin mukaan toivut.
You have a pneumothorax, broken ribs and a concussion but the doctors say you're gonna be fine.
Sinulta on murtunut kaksi tai kolme kylkiluuta, sinulla on ehkä aivotärähdys ja jonkinlainen pistohaava. tiedän vain nuo vammat.
You have got two or three broken ribs, probable concussion, some kind of puncture wound, and that's just the stuff that i know about.
Sinulla on kaksi murtumaa, aivotärähdys ja ilmarinta.
You have got two broken bones, a severe concussion, collapsed lung.
Sinulla voi olla aivotärähdys.
Well, you may have a concussion.
Sinulla voi olla aivotärähdys.
You may have a concussion.
Sinulla saattaa olla aivotärähdys.
You might have a concussion.
Mahdotonta. sinulla voi olla aivotärähdys.
You could have a concussion.
Dr. lightman, teillä on ikävä aivotärähdys.
Dr. lightman, you have a nasty concussion.
Mitä tarkoitat, että sinulla saattaa olla aivotärähdys?
What do you mean, you might have a concussion?
Sinulla voi olla lievä aivotärähdys.
You could have a mild concussion, jonathan.
Sinulla ei ole aivotärähdystä.
You haven't got a concussion.
Teillä voi olla aivotärähdys.
You may have a concussion.

Results: 30, Time: 0.0553

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More