SINUN ON TEHTÄVÄ IN ENGLISH

Translation of Sinun On Tehtävä in English

S Synonyms

Results: 334, Time: 0.0945

Sinun on tehtävä
you have to do (81) you must do (47) you gotta do (38) you got to do (14) you have to make (12) you must make (12) you gotta make (6) you need to do (4) you got to make (3) you should do (3) has to be you (3) you will have to (3)

Examples of using Sinun On Tehtävä in a sentence and their translations

Tiedät mitä sinun on tehtävä, john.
You know what you have to do, john.
Sinun on tehtävä hyvin tärkeä asia paavisi puolesta.
You must do something very important for the eminency of your pontiff.
Sinun on tehtävä tämä meidän tähden.
You have to do this for us.
Tee mitä sinun on tehtävä, big john.
You do what you gotta do, big john.

Korvaukseksi anteliaisuudestani- sinun on tehtävä palvelus minulle.
But for my generosity, you must do me a favor.
Sinun on tehtävä samoin.
You have to do the same.
Sinun on tehtävä se!
You got to do this!
Sinun on tehtävä jotain, joka saa kaikkien huomion, jotain suurta.
You have to do something that will get everyone's attention, something huge.
Max, sinun on tehtävä jotain.
Max, you gotta do something.
Tedäthän mitä sinun on tehtävä?
You know what you must do.
Äiti, sinun on tehtävä jotain!
Mom, you have to do something!
Sinun on tehtävä velvollisuutesi.
You must do your duty.
Sinun on tehtävä homma.
You got to do it.
Sitten sinun on tehtävä viimeinen päätöksesi.
And then you have to make your final decision.
Sinun on tehtävä kaksi asiaa.
You gotta do two things.
Sinun on tehtävä niin.
You gotta do it.
Sinun on tehtävä se nyt.
You must do it now.
Sinun on tehtävä se.
So? you got to do it, man.
Lana, sinun on tehtävä jotain.
Lana, you have to do something.
Sinun on tehtävä päätöksiä.
You have to make some decisions.
Sinun on tehtävä päätös ilman taikuutta.
You must make this decision without using magic.
Selvä, mutta sinun on tehtävä yksi asia minulle.
Okay, but you got to do one thing for me.
Ensin sinun on tehtävä äärimmäinen uhraus.
But first, you must make me the ultimate sacrifice.
Sinun on tehtävä niin välittömästi.
You must do so immediately.
Sinun on tehtävä jotain.
You gotta do somethin.
Sinun on tehtävä päätös!
You gotta make a decision!
Kuten meidän muidenkin, sinun on tehtävä valintoja rahojesi suhteen.
Yeah, well just like the rest of us, you have to make choices with your money.
Mutta sinun on tehtävä jotain minulle.
But you have to do something for me.
Auttaisin, mutta sinun on tehtävä se itse.
I would help you but you gotta do it yourself.
Sinun on tehtävä valinta, michael.
You have to make a choice, michael.

Results: 334, Time: 0.0945

See also


sinun on tehtävä päätös
you have a decision to make
sitten sinun on tehtävä
then you must do and then you have to make
sinun on tehtävä yhteistyötä
you have to cooperate you need to cooperate you got to cooperate
joten sinun on tehtävä
so you gotta do so you have to make
ensin sinun on tehtävä
first , you must do but first , you must make
mutta sinun on tehtävä minulle
but you got to do me but you have to do me but you gotta do

Word by word translation


sinun
- you your ya
on
- is has
tehtävä
- do made task mission role

"Sinun on tehtävä" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More