TAVALLA TAI TOISELLA IN ENGLISH

Translation of Tavalla Tai Toisella in English

Results: 708, Time: 0.0555

Examples of using Tavalla Tai Toisella in a sentence and their translations

Toinen tärkeä asia, että tavalla tai toisella, sinun täytyy ymmärtää.
Another important issue that one way or another you need to understand.
Saan sydämesi tavalla tai toisella.
I will have your heart one way or another.

Somehow or other

Ja että tavalla tai toisella hän on palannut luoksemme?
And that somehow or other she's come back to us, huh?
Saan poikani pesemään autoni tavalla tai toisella.
I will get my son to wash my car somehow or other.

Way or the other

Se hoituu tavalla tai toisella.
Gonna get done one way or the other.
Saan kuvannauhat tavalla tai toisella.
I'm gonna get that footage one way or the other.

One way or another

Teet sen lopulta tavalla tai toisella. olen tosissani.
And you're gonna do it one way or another.
Hajujen kulkeutuminen on aina tavalla tai toisella sidoksissa ilmanvaihdon toimintaan.
Odours are always related to ventilation in one way or another.
Other sentence examples
Mutta kaikki kenet olen tavannut, ovat tavalla tai toisella haavoittuneita.
But everybody i ever met has a wound one way or the other.
Tavalla tai toisella, se päättyy tänä iltana.
One way or another, it ends tonight.
Tavalla tai toisella se vie meidät suoraan hänen luokseen.
One way or another, it's gonna lead us straight to him.
Pystymme, tavalla tai toisella.
We will. one way or another.
Tavalla tai toisella, totuus tulee ilmi.
One way or another, the truth will come out.
Tavalla tai toisella me kaikki haluamme paeta.
In one way or another, we all want to escape.
Tavalla tai toisella, olen aina kärsinyt.
In one way or another, i have always suffered.
Tämä tulee tapahtumaan tavalla tai toisella.
This is gonna happen, one way or another.
Monet teistä tuntee minut tavalla tai toisella.
Many of you know me, one way or another.
Klaus tuhoaa sen tavalla tai toisella.
Klaus will destroy it one way or another.
Käymme tämän keskustelun tavalla tai toisella.
We're going to have this conversation one way or another.
Saan sen pois tavalla tai toisella.
I will get it out one way or another.
Saatte maksaa, tavalla tai toisella.
You're gonna pay, one way or another.
Sanoin pysäyttäväni maquit, ja tavalla tai toisella teen sen.
I said i would stop the maquis and one way or another, i will.
Sinä ja minä, tavalla tai toisella.
You and i, one way or another.
Meidän täytyy päästä pois täältä tavalla tai toisella.
We have to get out of here one way or another.
Löydän ne yleensä tavalla tai toisella.
I usually find them one way or another.
Sinä hankit minulle kristallit tavalla tai toisella!
You get me my crystals one way or another!
He voittavat aina tavalla tai toisella.
They always win one way or another.
Hän ei tule selviytymään yöstä tavalla tai toisella.
She ain't gonna survive a night one way or another.
Tavalla tai toisella, rikomme sopimuksesi paholaisen kanssa.
ONE WAY OR ANOTHER, WE're GONNA BREAK THIS DEAL WITH THE DEVIL.
Lausuntoon sisällytetään lisäksi tavalla tai toisella puheenjohtajavaltio alankomaiden painopistealat.
It will also incorporate in some form or other the priorities of the netherlands presidency.

Results: 708, Time: 0.0555

See also


tavalla tai toisella tämä
way or another , this
tavalla tai toisella hän
way or another , she
tavalla tai toisella se
way or another , it
on tavalla tai toisella
has some way or other way or another , be one or another way is is in a way or another
tavalla tai toisella asiakkaan
the customer in one or the other way
tavalla tai toisella saat
way or the other , you will get somehow , someway , you're gonna way or another you gonna
että tavalla tai toisella
that somehow or other way or another that
tavalla tai toisella me
way or another we
tavalla tai toisella sinun
way or the other , you way or another , you
toisella tavalla kuin
different way than
sen toisella tavalla
it another way
muodossa tai tavalla
form or in a way way , shape or form form or manner
aivan toisella tavalla kuin
completely different way than a totally different way than
samankaltaisella tai samalla tavalla
similar or identical manner
emaloitu tai muulla tavalla
enamelled or otherwise

Word by word translation


tavalla
- way manner fashion method ways
tai
- or nor any s

"Tavalla tai toisella" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More