VIETTÄÄ ENEMMÄN AIKAA IN ENGLISH

Translation of Viettää enemmän aikaa in English

Results: 364, Time: 0.1063

Examples of using Viettää enemmän aikaa in a sentence and their translations

Smith jätti Triviumin voidakseen viettää enemmän aikaa perheensä ja vaimonsa kanssa.
Gorbachev had more time to spend with his wife and family.
Hän voi viettää enemmän aikaa kanssamme. Nyt kun vaari on eläkkeellä.
he's gonna have more time to spend with us.
Meidän pitää viettää enemmän aikaa kahdestaan, Piper.
We need to find more time to spend together, Piper.
Hän viettää enemmän aikaa- Jeffreyn kämpillä, kuin minun kanssani.
He spends more time at Jeffrey's apartment than with me.
Viettää enemmän aikaa hiplaten tutkijoitani, kuin tekemällä töitä.
Spends more time groping my scientists than doing any real work.
Bobby alkoi viettää enemmän aikaa meidän kanssamme kuin kotonaan.
He started spending more time with us than he was at home.
Voin viettää enemmän aikaa kanssasi.
Spending more time with you.
Meidän täytynee viettää enemmän aikaa Buy Moressa.
I think we may need to spend some more time at the Buy More.
Cleveland alkoi viettää enemmän aikaa kanssani.
Cleveland starting spending a lot of time with me.
Äiti viettää enemmän aikaa Moen kapakassa kuin sinä.
Mom's spending more time at Moe's than you are.
Haluaisitko viettää enemmän aikaa koko Millerin perheen kanssa?
Spending more time with the entire Miller family?
Sitten aloin viettää enemmän aikaa Herran ja Hänen sanansa parissa.
And then I started spending more time with the Lord, and in His word.
Minun pitäisi viettää enemmän aikaa isän kanssa.
I feel like I should be spending more time with my dad.
Olisin kai voinut viettää enemmän aikaa kolmen lapseni kanssa.
Well, I suppose I could have spent more time with my kids.
Lapsi viettää enemmän aikaa vanhempiensa kanssa.
You spend more time with your parents.
Sinun pitäisi viettää enemmän aikaa elävien seurassa.
You know, you need to spend some more time with the living.
Olisi pitänyt viettää enemmän aikaa kanssasi ja näyttää, miten olla mies.
I should have spent more time with you, shown you how to be a man.
Meidän täytyy viettää enemmän aikaa alas heidän päässään, käyttänyt niitä alas.
We need to spend some more time down at their end, wearing them down.
Joten jos voit viettää enemmän aikaa kasino sinulla on minuuttia Puhelin katkaisee.
So if you spend more time in the casino then you have minutes the phone disconnects.
Voisimme ehkä viettää enemmän aikaa keskenämme. Niin.
That we might want to spend some more time with each other. Yeah.
Taidan viettää enemmän aikaa tyttäreni kanssa.
I think I am gonna spend more time with my daughter.
Voisimme ehkä viettää enemmän aikaa keskenämme. Niin.
That we might want to spend some more time with each other.
Olisi pitänyt viimeksi viettää enemmän aikaa kanssasi.
I should have spent more time with you the last go-around.
Jotta voisimme taas viettää enemmän aikaa Bobbyn kanssa.
So we can start spending more time with Bobby again.
Olisimmepa saaneet viettää enemmän aikaa hänen kanssaan.
I just wish we would spent more time with him.
Hän viettää enemmän aikaa sen naisen kuin minun kanssani.
He spends more time with this girl than with me.
Meidän vain pitää viettää enemmän aikaa Justineilla tai jotain.
I will just, like, spend more time…- at Justins or something.
Olisin voinut viettää enemmän aikaa kolmen lapseni kanssa.
Well, I suppose I could have spent more time with my kids.
Viettää enemmän aikaa hänen kanssaan. Olisin voinut vaikka kuunnella enemmän.
Spent more time with him together. Like maybe I could have listened more.
Olisi pitänyt viimeksi viettää enemmän aikaa kanssasi.
I should have spent more time the last go-around.

Results: 364, Time: 0.1063

Word by word translation


viettää
- spend have celebrates spending spends
enemmän
- more greater great more… greatest
aikaa
- time period a while long days

Viettää enemmän aikaa in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More