ÅPNET BREVET IN ENGLISH

What does åpnet brevet mean in Norwegian

Results: 30, Time: 0.0554

Examples of using Åpnet Brevet in a sentence and their translations

Du åpnet brevet.
Vi åpnet brevet i dag.
We just opened the letter today.
Du har ikke engang åpnet brevet fra universitetet.
You did not even open the envelope from the university.
Faktisk ga jeg den til faren din, før jeg hadde åpnet brevet.
Actually, i gave it away to your dad, i guess, before i would opened the letter.

at hun kunne ha vært i live nå, og vi to vært gift, hvis jeg ikke hadde åpnet brevet.
fact that she could have been alive and the two of us married, if i had not opened that letter.
Åpne brevet, matty.
Open the letter, matty.
Ikke åpne brev- ikke postkassen heller.
Do not open any letters, not even the letterbox.
Jeg skal be henne gå på staten island-ferjen, og når hun ser empire state building, skal hun åpne brevet.
I am gonna have her get on the staten island ferry, then once she can see the empire state building, she opens the letter.
leser brevene som folk fra hele landet sender til oss, og jeg åpner brevene til oss fra deres familier.
from across the country write to us. and i open the letters that come to our house from your families.
Håper det er greit... at jeg åpnet brevet.
I hope you do not mind but, um... i opened that letter.
Brevet jeg åpnet var svært interessant.
That letter 1 opened was very interesting.
Hun åpnet det rekommanderte brevet og leste resultatene.
She opened the registered letter and read the results.
Snart kom mannen i knipe, så han åpnet det første brevet.
Well, soon enough, this guy found himself in a tight place, so he opened the first letter, which said,' blame everything on me.'.
Så kom mannen i knipe igjen, og åpnet det andre brevet.
He got himself into a second situation he could not get out of, and he opened the second letter.
Hvis noe skjer med meg,- hvis jeg blir savnet, hva som helst; hvis jeg blir funnet død,- blir det brevet åpnet.
If anything happens to me, if i go missing, anything, if i wind up dead, that letter is to be unsealed.
Hvordan kunne du åpne brevet mitt?
How can you open my letter?
Vil fru vogler at jeg skal åpne brevet?
Would you like me to open the letter, mrs vogler?
Har du åpnet hennes brev?
Why did you open her letters?
Jeg åpnet et brev fra biblioteket.
Well, i-actually opened a letter addressed to you from the library.
Hun kommer til å åpne det brevet.
She is so opening that letter.
Jeg åpnet et av brev.
I opened one of max 's letters.
Du kuttet strupen min som om du åpnet et brev.
Indeed, you slit my throat like you were opening a letter.
Men jeg åpnet ingen av brevene med damp.
Although i did not steam open any of the correspondence.
Nå har vi åpnet alle disse brevene og jeg har sett det jeg trenger for øyeblikket.
OK, now we have opened all these letters, and i have seen all i need to see for the time being.
Jeg åpner ikke andres brev.
I never open other people 's letters.
Da han åpnet konvolutten og leste brevet sank han liksom sammen.
When he opened the envelope and read it, it was as if he got all deflated.
Jeg insisterer på at brevet åpnes omgående. han avslår invitasjon. brevet er fra hertugen av belchite.
He declines the offer sir, and says that the letter is from the duke of belcite.
Åpne brevet, clark.
Open it, clarkie. open it.
Hun ville ha tilgitt utroskap, men ikke at jeg hadde åpnet et av hennes brev.
She would have forgiven me cheating on her but never reading one of her letters.

Results: 30, Time: 0.0554

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Åpnet brevet" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More