ÅR BAK MURENE IN ENGLISH

What does år bak murene mean in Norwegian

Results: 4, Time: 2.6017

Examples of using År Bak Murene in a sentence and their translations

Etter fem år bak murene ville jeg dratt til en bordell.
Oh, after five years behind bars, a brothel would be my go-to.
Har du ikke lært noe etter tre år bak murene?
Learned nothing from three years behind bars?
Jeg tilbrakte to år bak murene bare forbanna at livet ødelagt meg over.
I spent two years behind bars just pissed off that life screwed me over.
Du vet besittelse av den slags er ett år bak murene, doc.
You know schedule 1 possession's a year behind bars, right, doc?

Results: 4, Time: 2.6017

"År bak murene" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More