ØNSKET Å BESKYTTE IN ENGLISH

What does ønsket å beskytte mean in Norwegian

Results: 11, Time: 0.1179

Examples of using Ønsket Å Beskytte in a sentence and their translations

Han ønsket å beskytte deg.
Du ønsket å beskytte meg.
Well, you wanted to protect me.
Du ønsket å beskytte programmet.
You wanted to protect the program.
Hun ønsket å beskytte deg.

Faren din ønsket å beskytte dere.
Debra, your father wanted to protect you.
Hypotetisk hvis jeg ønsket å beskytte pengene mine avå" miste"det, hva skulle jeg gjøre.
Hypothetically if i wanted to protect my money by"losing" it, what would i do?
Du ønsker å beskytte ditt folk.
You want to protect your people.
Ett hundre er ikke nok hvis du ønsker å beskytte blomsten,
One hundred is not enough if you wish to protect the flower,
Å, han vil ønske å beskytte meg igjen, fra natten, eller grev dracula, eller hva det nå er.
Oh, he will be wanting to protect me again from the night or count dracula or whatever it is.
Jeg kan bare anta, harold, at madeline har en russisk klient ettersom russerne ønsker å beskytte kungur seks.
I can only assume, harold, that madeline has a russian patron, since it's the russians who want to protect the identities of the kungur six.

Results: 11, Time: 0.1179

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Ønsket å beskytte" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More