AV EN MANN IN ENGLISH

Translation of Av En Mann in English

Results: 148, Time: 0.0324

Examples of using Av En Mann in a sentence and their translations

Han skulle leveres her av en mann som heter martin.
He was to be delivered here by a man named martin.
Bomben blir detonert av en mann som heter syed ali.
The bomb will be detonated by a man named syed ali.

By a guy

Jeg ble angrepet av en mann og hunden hans.
Look, guys, i got attacked by a guy and his dog.
Det står i avisen at han ble skutt av en mann med skimaske.
Newspaper says he was shot by a guy wearing a ski mask.

Of a man

En skygge av en mann... som tvilte på seg selv.
A mere shadow of a man... doubting his very self.
Jeg så et bilde av en mann på kontoret ditt.
I saw a picture of a man in your office.
Other sentence examples
Voldtatt og ranet av en mann.
Raped and robbed by a man.
Jeg ble kontaktet av en mann som kaller seg" læremesteren".
I was contacted by a man who calls himself only" the teacher.".
Han ble myrdet av en mann som jobber for charles.
He was murdered by a man who works for charles.
Familien er kontaktet av en mann som vil inndrive en gjeld.
The family has been contacted by a man who wants to collect on a debt.
Du vil bli kontaktet av en mann som heter dan morris.
You are gonna be contacted by a man named dan morris.
Ja, en kvinne ble angrepet av en mann som ble drept.
Yeah, a woman was attacked by a man that was killed.
Det har jeg blitt fortalt av en mann som burde vite det.
Or so i have been told by a man who would know.
Jeg ser ut som jack sparrow hvis han ble spilt av en mann.
I look like jack sparrow if he were played by a man.
Jeg kjente en kvinne som ble slått i hjel av en mann.
I once knew a woman who was beaten to death by a man.
For fire dager siden ble vi kontaktet av en mann som heter fayed.
We were contacted 4 days ago by a man named fayed.
Jeg fikk dette av en mann utenfor videobutikken.
I got this off a man outside the video store.
Hva kan en konge ønske av en mann som meg?
What could a king ask of a man like me?
Vil du se et bilde av en mann med elefantsyndrom på ballene?
Want to see a picture of a guy with elephantiasis of the nuts?
Jeg er her på grunn av en mann som heter karsov.
I am here because of a man named karsov.
Hun er datter av en mann som døde for 18 år siden.
She 's the daughter of a man who died 18 years ago.
I asken fant vi levninger av en mann og et barn.
In the ashes, we found the remains of a man and a child.
Nesten en stereotypi av en mann som har tilbrakt livet bak murene.
Almost stereotypical of a man who spent his entire life behind bars.
Bildet er av en mann som trenger hjelp.
The photo before you is of a man- in desperate need of help.
Et annet ansikt av en mann vi alle trodde.
Another face of a man that we all thought.
Fiender av en mann som sto mot bransjen, ville være brutale.
The enemies of any man who stood against the trade would be vicious.
Er det feminint av en mann å bruke finvask?
Do you think it 's effeminate for a man to put clothes in a gentle cycle?
Tegner et bilde av en mann i en farlig psykologisk tilstand.
A stark picture of a man in a dangerous psychological state.
Men han fikk høre en interessant histørie av en mann.
But ino heard an interesting story from one man.
Så ba de meg overvære hvordan de fikk opplysninger ut av en mann.
Then they asked me to watch them extract information from this guy.

Results: 148, Time: 0.0324

Word by word translation


mann
- man husband guy male fellow

"Av en mann" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More