BEDRE ENN LIVET IN ENGLISH

What does bedre enn livet mean in Norwegian

Results: 6, Time: 0.1618

Examples of using Bedre Enn Livet in a sentence and their translations

Bedre enn frihet, bedre enn livet!
Better than freedom, better than life!
Enhver idiot vet at bøker er bedre enn livet.
Every idiot knows that books are better than life.
Jeg har alltid trodd at døden er en skjebne langt bedre enn livet.
I always believed that death is a fate far better than life,
Mine lepper skal lovprise deg for din nåde er bedre enn livet selv.
My lips will praise you for your mercy is better than life itself.

Et liv hos noen som er glad i dem, er da bedre enn livet i en institusjon?
But surely, doctor, life on a station with people who care for these children is far better than life in a government institution.
Vet ikke om jeg hører hjemme på voyager, men det virker bedre enn livet her.
I don't know if I'm supposed to be on voyager like you have told me, but it sounds a whole lot better than the life i have here.

Results: 6, Time: 0.1618

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Bedre enn livet" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More