BITEN IN ENGLISH

What does biten mean in Norwegian

S Synonyms

Results: 82, Time: 0.0694

Examples of using Biten in a sentence and their translations

Ta denne biten med kull, putt den i rompa,
Take this piece of coal, stick it up your keister,
Farene var den artige biten, men du kommer ikke unna for alltid.
The danger was the fun part but you can not outrun that forever.
Den siste biten i puslespillet.
Final piece of the puzzle.
Denne biten er nesten uleselig.
This part is nearly indecipherable.

Jeg liker denne biten.
I like this bit.
Du er biten som mangler for meg, betty.
You are my missing piece, betty.
Jeg får den første biten.
I get the first bite.
Det er den siste biten, og det fungerer.
It 's the last piece, and it works.
Her kommer den siste biten.
Right, in you go. that 's the last bit.
Den neste biten er litt ekkel.
Okay, this next part gets a little gross.
Men jeg vil ha den første biten.
But i want the first bite.
Denne lille biten er verdens største tracker.
This little piece is the tracker.
Men den beste biten er,
But the best part is.
Jeg tar den møreste biten.
This time i get the tender part.
Det er biten min.
Do not you dare.- that 's my bite!
Du er biten som mangler.
You are the missing piece.
Og dere skal ha den første biten.
I want you kiddies to have the first piece.
Det sies at å bli gravid er den vanskeligste biten.
Getting pregnant is the hard part, that 's what they are saying.
Men forelskelsen er den beste biten.
But the falling-in-love stage is the best part.
La meg hamre denne biten inn her.
Let me hammer this piece in.
Jeg venter på den fæle biten.
I am waiting for the bad part.
Funnet i arkivene til imperiet... men vi trenger den siste biten.
Recovered from the archives of the empire... but we need the last piece.
Og det er den morsomme biten!
And that is the amusing part!
Jeg setter denne biten her.
I am just gonna put this piece here.
Vi er igjennom den arbeidskrevende biten.
We are through the hard part.
Det var fett på den biten.
There is fat on this piece.
Dette er den viktige biten.
Here 's the important part.
Det du nettopp sa slapp den siste puslespill biten på plass.
What you just said drops the last piece of the puzzle in place.
Du gikk glipp av den beste biten.
At least you did not miss the best part.
Det er siste biten min.
But it 's my last piece.

Results: 82, Time: 0.0694

SEE ALSO
SYNONYMS

S Synonyms of "biten"


"Biten" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More