BLE JEG SYK IN ENGLISH

What does ble jeg syk mean in Norwegian

Results: 30, Time: 0.215

Examples of using Ble Jeg Syk in a sentence and their translations

ble jeg syk.
Then i got sick.
Rundt et år etter ulykken, ble jeg syk, jeg fikk,
About a year after the accident, i got sick, i got,.
Men så ble jeg syk.
I was sick, i was out of it.
Ble jeg syk og besvimte igjen?
Did i get sick and pass out again?

Jeg måtte til washington en gang, og selv om det var jeg som dro, ble jeg syk, og da jeg kom hjem igjen kastet kona opp.
I had to go to washington once, and although i was leaving, i got sick and when i returned, my wife threw up.
En gang jeg ikke fikk en pike jeg ville ha, ble jeg syk.
One time when i did not get a girl i wanted, i became ill..
Når jeg ser noen klemme hverandre blir jeg syk.
When i see somebody hugging it 's make me sick.
Hver gang jeg ser på deg, blir jeg syk når jeg... tenker på livet jeg kunne ha hatt, hadde jeg ikke møtt deg.
Every time i look at you, i get sick to my stomach thinkin' what my life could have been if i never bumped into you.
For lenge siden ble jeg svært syk.
A long time ago, i was very sick.
Før elsket jeg å gå på jobb, men nå blir jeg syk bare av tanken.
I used to love going to work and now i am sick at the thought of it.
Hver gang jeg blir kalt en apache, blir jeg syk av skam, fordi jeg har levd med dere, og jeg kjenner dere.
Whenever i am called an apache, i grow sick with shame because i lived with you and i know you.
Og så ble jeg syk på flyet.
I was even a little airsick on the plane.
Jeg ble syk da jeg var liten.
I would been sick as a kid.
Jeg ble født syk.
I was born sick.
Si til tony at jeg ble syk.
Tell tony i got sick.
Jeg ble voldsomt syk i går.
I was violently ill last night.
Jeg blesyk fordi jeg ble stukket av en dragefisk.
I fell terribly ill, stung by a lionfish.
Den dagen jeg ble syk, hadde jeg tenkt.
The morning i got sick, i would been thinking.
Jeg ble for syk til å kjøre.
I got too sick to drive.
Jeg ble syk fordi jeg gikk ut av huset for å hente avisen.
I got sick because i went out of my house to retrieve the paper.
Jeg ble syk, jeg tok hånd om meg selv.
I got sick, i took care of myself.
Da jeg ble syk trodde jeg at jeg omsider var fri.
When i got sick, i thought well, this time, i am finally free.
Da jeg ble syk, innså jeg at jeg vil forsvinne en dag.
When i got sick, i realized that someday i will disappear.
Jeg ble visst syk.
I got ill..
Jeg ble nettopp syk.
I just got sick.
Jeg ble ikke syk fordi jeg leste om deg.
I did not get sick because i read about you in the paper.
Jeg husket nettopp at sist jeg drakk det, ble jeg syk.
Er... i just remembered. the last time i had some of that it did not agree with me.
Om han har tenkt å fø familien sin med det... på en måte er det morsomt, men samtidig blir jeg syk av å se på.
If that loony thinks he can feed a family on that... when i look at him, i have to laugh,

Results: 30, Time: 0.215

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Ble jeg syk" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More