DA HAN VÅKNET IN ENGLISH

What does da han våknet mean in Norwegian

Results: 13, Time: 0.145

Examples of using Da Han Våknet in a sentence and their translations

Og da han våknet, var det fyr i ham.
And when he woke up, he was on fire.
Nesten morgen da han våknet, snudde han seg rundt og innså-.
And the next morning when he woke up, he rolled over and realized.
Jeg hadde gått da han våknet.
I had gone when he woke up.
Det gjorde han også, da han våknet i morges.
He did well, when he woke up this morning.

Han lå i koma i seks dager, og da han våknet.
He was in a coma for six days, and when he woke up.
Da han våknet, bodde vi på 110th med utsikt over parken.
When he woke up, we lived on 110th... overlooking the park.
Da han våknet ved daggry var stormen over.
When he awoke at daylight again, there would be no storm.
Hvor var dere da han våknet?
Where were you two when the guy woke up?
Da han våknet, kjente han meg ikke igjen.
And when he woke up just now, he didn't know me.
Da han våknet og sa at han ikke husket, bestemte jeg meg.
When he woke and could not remember anything-- i decided.
Men da han våknet, husket han at,"Jeg var gift i 14 vanskelige år og nå har jeg gjort det igjen!".
But when he woke up, he remembered,"I was just married 14 painful years and i have gone and done it again!".
stand et avkok til å stanse blod med, og så stanset hun blodet, og da han våknet, hadde det stoppet.
compress to stop the blood, and then she stopped the blood, and when he woke up it was no longer bleeding.
Isteden for å dumpe lastebilen, drakk han seg full... dro over til dama si, og da han våknet, hadde purken funnet bilen.
Instead of getting rid of the truck as he was supposed to, he got stoned went to his girlfriend's, and by the time he woke up, the cops had found the truck.

Results: 13, Time: 0.145

"Da han våknet" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More