DEG IN ENGLISH

What does deg mean in Norwegian

S Synonyms

Results: 258820, Time: 0.0382

deg
you (247878) ya (789)

Examples of using Deg in a sentence and their translations

Ikke deg, sir.
Not you, sir.
Jeg hørte deg ikke.
I did not hear ya.
Jeg er ikke deg, lawton.
I am not you, lawton.
Jeg hater deg, charlie.
I hate ya, charlie.

Jeg er ikke deg og du er ikke mick.
I ai not you and you ai not mick.
Og deg, sigurd.
And you, sigurd.
Jeg gjenkjenner deg ikke.
I do not recognize ya.
Mellom deg og nate.
Between you and nate.
Jeg hørte deg.
I heard ya.
Og jeg deg, alexander.
And i, you, alexander.
Jeg kunne kysse deg.
I could kiss ya.
Deg, carl.
You, carl. you.
Vi fant deg.
We found ya.
Eller deg, roy.
Or you, roy.
Jeg kan ikke selge den til deg.".
I can not sell it to ya.".
Ikke deg, davidov.
Not you, davidov.
Jeg skylder deg.
I owe ya.
Jeg trenger deg.
I need ya.
Og deg, eggsy.
And you, eggsy.
De hater deg ikke.
They do not hate ya.
Og deg og deg og deg.
And you and you and you.
Jeg husker deg.
I remember ya.
Og deg og deg.
And you and you.
Jeg er stolt av deg.
I am proud of ya.
Og bernard tilgir deg.
And bernard forgives you.
Danny fra deg.
Danny 's from you.
At jeg er stolt av deg.
That i am proud of ya.
Åikkedelemed deg.
Nottoshareitwith you.
Jeg kunne ha fortalt deg.
I could have told ya.
Marius finner deg.
Marius will find you.

Results: 258820, Time: 0.0382

SYNONYMS

S Synonyms of "deg"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More