DEM SÅ LENGE IN ENGLISH

What does dem så lenge mean in Norwegian

Results: 22, Time: 0.2815

Examples of using Dem Så Lenge in a sentence and their translations

Kaptein, opphold dem så lenge du kan.
Captain, hold them as long as you can.
Vi må beholde dem så lenge som mulig.
Gotta keep them as long as we can.
Hold dem så lenge dere kan!
Hold them as long as you can.
Du klarer vel å holde charlie unna dem så lenge?
You can keep charlie off'em for that long,can't you?

Og hvor forsvant du med dem så lenge?
And where did you disappear to with them for so long?
Jeg kan holde på dem så lenge.
I can keep them that long.
Jeg har jaget dem så lenge.
I wanted you for so long.
Vi beklager at vi har oppholdt dem så lenge.
We're sorry to have kept you so long.
Jeg har sett på dem så lenge.
I have watched you for so long.
Han kan hamle opp med dem så lenge de er små.
Now, he can handle them as long as he gets to them when they're still small.
Du har levd med dem så lenge at du ikke enser dem mer.
You have lived with them so long, you don't even know they're there anymore.
Ionestorm, det er et mirakel at vi greide å snakke med dem så lenge.
Ion storm, it's a miracle we talked to them for as long as we could.
De vil aldri tro på at en av eliten kan ha narret dem så lenge.
They won't accept one of their elite could have suckered them for so long.
The patriot act tillater meg å oppholde dem så lenge det er nødvendig.
The patriot act enables me to detain them for as long as is necessary.
Og jeg ser frem til å jobbe med dem, så lenge edward meechum er med i avdelingen.
And i look forward to working with all of them as long as edward meechum is on the detail.
Jeg var vitne overfor dem, så lenge jeg var hos dem, men etter at du har kalt meg til deg, har du selv vært oppsynsmann over dem.
I was a witness over them so long as abode amongst them: then when thou tookest up thou hast been the watcher.
Jeg var vitne overfor dem, så lenge jeg var hos dem, men etter at du har kalt meg til deg, har du selv vært oppsynsmann over dem.
I was a witness over them so long as abode amongst them: then when thou tookest up thou hast been the watcher.
Jeg var vitne overfor dem, så lenge jeg var hos dem, men etter at du har kalt meg til deg, har du selv vært oppsynsmann over dem.
I watched over them as long as i remained among them; and when you did recall me, then you yourself became the watcher over them.
Jeg var vitne overfor dem, så lenge jeg var hos dem, men etter at du har kalt meg til deg,
I watched them as long as i was among them until you raised me to yourself and you yourself had also
Jeg var vitne overfor dem, så lenge jeg var hos dem, men etter at du har kalt meg til deg, har du selv vært oppsynsmann over dem.
I watched over them as long as i remained among them; and when you did recall me, then you yourself became the watcher over them.
Jeg var vitne overfor dem, så lenge jeg var hos dem, men etter at du har kalt meg til deg,
I watched them as long as i was among them until you raised me to yourself and you yourself had also
Jeg var vitne overfor dem, så lenge jeg var hos dem, men etter at du har kalt meg til deg,
And i was a witness over them as long as i was among them; but when you took me up, you were

Results: 22, Time: 0.2815

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Dem så lenge" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More