DEN SISTE FASEN IN ENGLISH

What does den siste fasen mean in Norwegian

Results: 10, Time: 0.384

Examples of using Den Siste Fasen in a sentence and their translations

Men den siste fasen er alltid den prektigste.
But the last phase... is always the most glorious.
Husk at"Den siste fasen er alltid den prektigste.".
Remember,"The last phase is the most glorious!".
Og da kan vi begynne den siste fasen av operasjonen vår.
And then, we shall begin the final phase of our operation.
Fibrinadhesjonssystemet igangsetter den siste fasen av fysiologisk blodkoagulering.
The fibrin adhesion system initiates the last phase of physiological blood coagulation.

Den siste fasen i opplæringen din blir en stealth-inntrengning.
The final phase of your training will be a stealth incursion.
Fibrinadhesjonssystemet igangsetter den siste fasen av fysiologisk blodkoagulering.
The fibrin adhesion system initiates the last phase of physiological blood coagulation.
Den siste fasen av ocampaenes liv, mamma.
The final phase of the ocampan iife-span, mother.
Diego, den siste fasen.
eller fysiologisk saltvannsløsning, aktiveres komponentene i belegget, og reaksjonen til fibrinogen og trombin initierer den siste fasen av fysiologisk blodkoagulering.
of the coating are activated, and the reaction of fibrinogen and thrombin initiates the last phase of physiological blood coagulation.
eller fysiologisk saltvannsløsning, aktiveres komponentene i belegget, og reaksjonen til fibrinogen og trombin initierer den siste fasen av fysiologisk blodkoagulering.
of the coating are activated, and the reaction of fibrinogen and thrombin initiates the last phase of physiological blood coagulation.

Results: 10, Time: 0.384

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Den siste fasen" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More