DET ER IKKE RETTFERDIG IN ENGLISH

Translation of Det er ikke rettferdig in English

Results: 249, Time: 0.1104

it's not fair that ain't right that's hardly fair it is not fair it isn't fair it ain't fair
det er ikke rettferdigdet er urettferdigdet er ikke riktig

Examples of using Det er ikke rettferdig in a sentence and their translations

Det er ikke rettferdig, jeg kan ikke betale 200 000.
It's not fair, I can't afford to pay $200,000.
Det er ikke rettferdig at du ikke får noe hvis du taper.
It's not fair that you get nothing if you lose.
Det er ikke rettferdig.
That ain't right.
Det er ikke rettferdig at alle andre skal svi for min feil.
It's not fair that everyone else is paying for my mistake.
Det er ikke rettferdig.
That ain't right.
Det er ikke rettferdig.
Oh, that's hardly fair.
Det er ikke rettferdig for ham å være i den enheten.
It's not fair for him to be in that batallion.
Nei, det er ikke rettferdig.
No, it is not fair.
Jay, det er ikke rettferdig.
Jay, that ain't right.
Det er ikke rettferdig, Melissa.
Oh, that's hardly fair, Melissa.
Nei, det er ikke rettferdig.
No, it isn't fair.
Det er ikke rettferdig.
Oh, that ain't right.
Det er ikke rettferdig at gutter aldri må komme hjem og hjelpe til.
It's not fair, the boys never have to come home and help.
Det er ikke rettferdig.
That's hardly fair.
Det er ikke rettferdig, sir.
It is not fair, Sire.
Det er ikke rettferdig, og jeg vet det ikke er din skyld.
It's not fair and I know it's not your fault.
Det er ikke rettferdig å se en veltrent mann spise pannekaker.
It is not fair to watch a fit man eat pancakes for breakfast.
Det er ikke rettferdig at Pearl forteller når hun sverget.
It ain't fair to make Pearl tell when she swore she wouldn't.
Det er ikke rettferdig!
It isn't fair!
Og det er ikke rettferdig.
And it ain't fair.
Det er ikke rettferdig a overraske oss.
It isn't fair of you to bust in on us.
Det er ikke rettferdig å overlate alt til Vår Frue.
It's not fair to leave it all to Our Lady.
Nei, det er ikke rettferdig." Nei, det er det ikke.
No, it is not fair." No, it is not.
Vi drar. Det er ikke rettferdig å holde oss her.
We're leaving. It's not fair for you to keep us here.
Det er ikke rettferdig.
It is not fair.
Det er ikke rettferdig, Harry!
It ain't fair, Harry!
Det er bra. Det er ikke rettferdig, skjønt.
That's good.- It's not fair, though.
Å, Wilbur.-Det er ikke rettferdig!
Oh, Wilbur.- It isn't fair!
Det er ikke riktig at han er der, det er ikke rettferdig.
Not sure he was there, is not correct, it is not fair.
Jeg er bare 22 år. Det er ikke rettferdig.
I am only 22, it is not fair.

Results: 249, Time: 0.1104

Word by word translation


det
- this thing doing things do
er
- is will be
ikke
- not no never not… n't
rettferdig
- fair just righteous fairly justice

S Synonyms of Det er ikke rettferdig


det er urettferdig
det er ikke riktig

Det er ikke rettferdig in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More