ELSKET MEG EN GANG IN ENGLISH

What does elsket meg en gang mean in Norwegian

Results: 30, Time: 0.2248

Examples of using Elsket Meg En Gang in a sentence and their translations

Du elsket meg en gang.
Jeg vet du elsket meg en gang.
I know you loved me once, constance.
En mann som elsket meg en gang vet jeg ikke gjør det lenger.
A husband who loved me once, i know that he no longer does.
Jeg har lært ham å elske meg en gang.
I have taught him to love me once.

Allikevel elsket chay-ara en gang meg slik hun gir inntrykk av å elske deg.
But yet chay-ara once loved me as she professes to love you.
Jeg elsket ham en gang, men jeg elsket deg også!
I did love him once, but i loved you, too.
I loved someone once.
Jeg elsket en heks en gang.
I once loved a witch.
Og jeg som en gang elsket deg.
And i loved you once.
Jeg elsket broren din en gang.
You know, i loved your brother once.
Jeg elsket nephthys en gang og jeg tok vingene hennes.
I loved nephthys once, and i took her wings.
Kan du tenke deg at jeg elsket ham en gang?
Would you believe i loved him once?
Jeg elsket deg med en gang jeg så deg.
I loved you from the moment i saw you.
En gang i tiden elsket jeg far.
You know, i loved my dad once.
Jeg har bare elsket noen en gang.
You know, i have only truly been in love once.
Si en gang til at du elsker meg.
Tell me one more time, that you love me.
Hun stoppet her en gang og jeg sa at jeg elsket henne.
She came in here once. i met her. told her i loved her.
Jeg håpet å se spor etter mannen jeg en gang elsket.
I was hoping to see some trace of the man i once loved.
Jeg elsker å være far en gang i uka, men det er så slitsomt.
I love being a father once a week, but it is so draining.
En gang elsket jeg en mann som ikke elsket meg.
Once i loved a man who did not love me.
Men jeg elsket en gang en mann, og han elsket meg.
But i once loved a man..... and he loved me.
Han elsket meg en gang.
He used to love me.
Du elsket meg en gang?
Hver gang jeg mistet en jeg elsket, var du der.
Every time i have lost someone i have loved,- you have been there.
En gang elsket jeg en mann jeg trodde gudene hadde sendt meg.
Once i loved a man who i thought the gods themselves had sent me.
Og hvis du utfordrer meg foran besetningen min igjen, glemmer jeg nok at jeg en gang elsket deg.
And if you ever challenge me again in front of my crew, i may just forget that i loved you once.
En gang elsket jeg henne.
I loved her once.
Så neste gang du sier at du elsker meg, hvis det blir en neste gang,-.
So the next time you tell me you love me, if there is a next time.

Results: 30, Time: 0.2248

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Elsket meg en gang" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More