EN LITEN JENTE IN ENGLISH

Translation of En liten jente in English

Results: 226, Time: 0.0311

Examples of using En liten jente in a sentence and their translations

Du har en liten jente.
You have a little girl.
En liten jente ved navn malia ble aldri funnet.
A young girl named malia was never found.
Det er en liten jente.
It 's a little girl.
Det står en liten jente i vinduskarmen.
There is a small girl standing on the window sill.
I et hus i skogen bor en liten jente.
In a cabin in the forest lives a young girl.
En liten jente tror du er faren hennes.
There is a small girl who believes you are her father.
Hun er en liten jente.
She 's a little girl.
Kjenner du en liten jente som heter krissi cates?
You know a little girl named krissi cates?
En så stor trussel fra en liten jente.
Such a big menace for just a small girl.
Du var en liten jente i monterey.
You were a little girl in monterey.
De mistet en liten jente.
They lost a little girl.
Du er bare en liten jente.
You are just a little girl.
Lauren er ikke en liten jente lenger.
Lauren 's not a little girl anymore.
Jeg har en liten jente.
I have a little girl.
Hun er bare en liten jente.
She 's just a little girl.
Og en liten jente på fem som heter maya?
And a little girl about five named maya?
Jeg har en liten jente i russland.
I have a little girl in russia.
Jeg hadde en liten jente.
I had a little girl.
Og sannheten er, du er ikke en liten jente lenger.
And the truth is, you are not a little girl anymore.
Og du gråt som en liten jente.
And you were crying like a little girl.
Jeg var skjeløyd da jeg var en liten jente.
I was cross-eyed when i was a little girl.
Jeg har en hund og en liten jente.
I have a dog and a little girl.
Linus, hun er en liten jente.
Linus. she 's a little girl.
Det tilhørte en liten jente.
Belonged to this little girl.
En liten jente.
Little girl.
Jeg har en liten jente selv.- hva vil du ha?
I got a little girl at home myself?
Jeg er ikke en liten jente?
I am not some little girl, you know?
Hun er ikke en liten jente?
She 's not some little girl?
Det var en liten jente der, men.
The worst thing was this little girl in the crowd.

Results: 226, Time: 0.0311

Word by word translation


liten
- little small a kid young tiny
jente
- girl chick gal. gal lass

S Synonyms of "en liten jente"


en jentunge

"En liten jente" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More