ER EN HVIT IN ENGLISH

Translation of Er En Hvit in English

Results: 164, Time: 0.0428

is a white (115) is a whitish (3) are a white (11) am a white (5)

Examples of using Er En Hvit in a sentence and their translations

Ameluz er en hvit til gulaktig gel.
Ameluz is a white to yellowish gel.
Humalog BASAL er en hvit, steril suspensjon.
Humalog BASAL is a white, sterile suspension.

Is a whitish

Blandet vaksine er en hvit- til gulaktig homogen melkeaktig emulsjon.
The mixed vaccine is a whitish to yellowish homogeneous milky liquid emulsion.
Blandet vaksine er en hvit- til gulaktig homogen melkeaktig emulsjon.
The mixed vaccine is a whitish to yellowish homogeneous milky liquid emulsion.
Other sentence examples
Humalog mix25 er en hvit, steril suspensjon.
Humalog mix25 is a white, sterile suspension.
Det er en hvit hval.
It 's a white whale, i say.
Ferdigblandet vaksine er en hvit- til gulaktig homogen melkeaktig emulsjon.
The mixed vaccine is a whitish to yellowish homogeneous milky liquid emulsion.
Ameluz er en hvit til gulaktig gel.
Ameluz is a white to yellowish gel.
Det er en hvit frakk.
It 's a white coat.
Og du er en hvit mann.
And you are a white man.
Liprolog basal er en hvit, steril suspensjon.
Liprolog basal is a white, sterile suspension.
Jeg er en hvit muslim.
I am a white muslim.
Det er en hvit manns ild.
It 's a white man 's fire.
Men du er en hvit mann.
But you are a white man.
Men jeg er en hvit jurist på wall street.
I am a white lawyer in a wall street office and you are a puerto rican drug dealer.
Det er en hvit gutt under der.
That 's a white boy under that getup.
Du er en hvit mann.
You are a white man.
Liprolog mix25 er en hvit, steril suspensjon.
Liprolog mix25 is a white, sterile suspension.
Han er en hvit mann, 23-47 år gammel.
He 's a white male aged between 23 and 47.
Jeg er en hvit fyr.
I am a white guy.
Ou er en hvit forstadspønker, akkurat som jeg.
You are a white suburban punk, just like me.
Protopic er en hvit til svakt gulaktig salve.
Protopic is a white to slightly yellowish ointment.
Humalog BASAL er en hvit, steril suspensjon.
Humalog BASAL is a white, sterile suspension.
Det er en hvit løgn, hva er galt?
It 's a white lie, what 's that matter?
Du er en hvit pike utenfra.
You are a white girl from out of town.
Jeg er en hvit løve!
I am a white lion!
Humalog mix25 er en hvit, steril suspensjon.
Humalog mix25 is a white, sterile suspension.
Du er en hvit mann.
You are a white man.
Han er en hvit mann.
He 's a white male.
Jeg er en hvit blodcelle.
I am a white blood cell.

Results: 164, Time: 0.0428

Word by word translation


er
- is
hvit
- white caucasian
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More