ER EN STASJON IN ENGLISH

Translation of Er En Stasjon in English

Results: 96, Time: 0.1553

Er en stasjon
is a station (3)

Examples of using Er En Stasjon in a sentence and their translations

Is a station
Det er en stasjon der fremme.
There is a station up ahead.
Det er en stasjon et par kilometer framme.
There is a station in about a mile.
Other sentence examples
Det går overalt, men det er en stasjon i Fantasiland.
Well, it kind of goes all over the place, but there is a station in Imagination Land.
Dette er en stasjon hvor aktivitetene til medlemmer av Dharma i prosjekter kan observeres og tas opp.
There is a monitoring station where the activities of participants in Dharma in our initiative projects can be observed and recorded.
Jeg eren stasjon.
Well, now I am in a station.
Dette er ikke en stasjon med avtale.
This ai not no contract station.
Monica, jeg eren stasjon som ikke har muligheten til å spore samtalen.
Monica, I am at a station that does not have the ability to track your call.
Det som gjenstår er Arken, en stasjon skapt av de mange.
There is now only the Ark, one station forged from the many.
Men det kan være et skip eller en stasjon som mottar data.
But there could be a ship or a station receiving the data.
Ned gjennom byen, så er det en stasjon.
Through town to the gas station.
Hjemme var det en stasjon som het KJAZZ 103.
Yeah, but where I grew up there was this station called K-Jazz 103.
Det er en stor stasjon.
It 's a big station.
Det er en kinesisk stasjon.
That 's a Chinese station.
Kanskje det er en annen stasjon.
There might be another station.
Dette er en cardassisk stasjon, og det er ingen Dominion tropper på Bajor.
This is a Cardassian station and there are no Dominion troops on Bajor.
Neste stasjon er om en halvtime.
The next station is in half an hour.
Jeg har satt en atombombe i en hvit varebil som er parkert ved Glenbrook stasjon, for øyeblikket er jeg lenket til en stolpe på tog 944, retning chicago unit station.
Hey, ma name is Derek Frost I planted a nuclear device in a white van, parked at the glenbrook station right now I am chained to a pole on the 944 train, heading to the chicago unit station.
En verdig sak. Likevel stasjon regelverket er... Jeg bryr meg ikke om stasjon forskrifter.
Nevertheless, station regulations are... I do not care about station regulations.
Å bli gravid er som å åpne en ny stasjon.
When she gets pregnant, it 's like a new station opening in Dusseldorf.
Du er velkommen til å ta skipet ditt til en Vulcan stasjon.
You are welcome to take your ship to a Vulcan station.
Det andre Soyuz er også skadet for re- entry, men det er helt greit for en liten søndag stasjon.
That second Soyuz is too damaged for re-entry, but it 's perfectly fine for a little Sunday drive.
Visste du at smultringene på stasjonen er en dag gamle?
Maybe. Did you know the donuts at the precinct are all day-old?
Det er en drapsmann på stasjonen.
There is a killer on the station.
Det er en tunnel etter stasjonen.
There is a tunnel before the station.
Arkivaren på stasjonen min er en venn.
Well, the file clerk at my station-- He 's a friend.
Hvis det er en nødsituasjon, ring stasjonen.
If there is an emergency, call the station.
Det er en seildukspose som alle stasjoner har.
It is a canvas bag, it 's standard issue of all stations.
Kommandør, det er en feil på denne stasjonen.
Captain, there is a malfunction in this station.
Det er bare en av stasjonene til Skogvesenet.
It 's a forestry lookout station.
Lorelei, sir, er en uklanderlig stasjon.
Space station Lorelei, sir, is an impeccable place.

Results: 96, Time: 0.1553

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More