ER IKKE LETT IN ENGLISH

Translation of Er ikke lett in English

Results: 179, Time: 0.0536

is not easy is hard is no picnic am not easily isn't easy ain't easy

Examples of using Er ikke lett in a sentence and their translations

Det er ikke lett når man skriver i sengen.
It 's not easy when you are writing in bed.
Det er ikke lett for meg å snakke om dette.
This is hard to talk about.
Det er ikke lett å.
Well, it 's not easy to.
Men det er ikke lett.
But it is hard.
Det er ikke lett, men det blir vane.
It 's no picnic, but you get used to it.
Det er ikke lett for ham, anne.
It 's not easy for him, anne.
Det er ikke lett å beskytte byen og dens borgere.
Yeah, it 's no picnic trying to protect this town.
Jeg er virkelig imponert, og jeg er ikke lett imponert.
I am truly impressed, and i am not easily impressed.
Men det er ikke lett.
But it 's not easy.
Nei, det er ikke lett.
No, gavin, faith is hard.
Det er ikke lett å drepe de du elsker.
It 's not easy to kill the ones you love.
Det er ikke lett.
It is not easy.
Det er ikke lett.
That 's not easy.
Det er ikke lett for meg å si.
It 's not easy for me to say.
Å konfrontere dype følelser er ikke lett for deg.
Confronting deep personal issues is not easy for you.
Det er ikke lett å holde tritt med anna.
It 's not easy keeping up with anna 's pace.
Det er ikke lett for menn å elske deg.
It is not easy for most men to love you.
Det er ikke lett å infiltrere et hevnerne-anlegg.
It 's not easy to successfully infiltrate an avengers facility.
Men det er ikke lett.
But it is not easy.
Det er ikke lett å holde følge med henne.
It is not easy to keep up with her.
Det er ikke lett, det er sikkert.
It 's not easy, that 's for sure.

Results: 179, Time: 0.0536

Word by word translation


er
- is
ikke
- not never n't ♪ Not ● Not
lett
- easy easily mild light simple
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More