ER IKKE SÅ IN ENGLISH

Translation of Er ikke så in English

Results: 2930, Time: 0.192

is not so is not as is no big are not so am not so are not as am not as isn't as

Examples of using Er ikke så in a sentence and their translations

Han er ikke så nydelig når han skriker og ikke vil ta flaska.
He's not so adorable when he's screaming and won't take a bottle.
Supermarked, ja. Hun er ikke så ung som hun tror hun er.
Supermarket, yes. She's not as young as she thinks she is.
Det er ikke så vanskelig når det endelig er over.
Well, it's not so difficult once it's finally over.
Nei, det er ikke så enkelt.
No, no, it's not as simple as that.
Det er ikke så verst, så lenge du ikke viser det.
It's not so bad, really, as long as you don't flaunt it.
Det er ikke så alvorlig.
It's no big deal.
Hva har skjedd? Det er ikke så ille som det ser ut.
What happened? It's not as bad as it looks.
Det er ikke så nøye.
It's no big deal.
Våre hender er ikke så myke men de kan tjene.
Our hands are not so soft, they can serve.
Nei, det er ikke så enkelt,
Uh-uh. No, it's not so simple, A.
Beklager, det er ikke så enkelt som det ser ut!
Sorry, it's not as easy as it looks!
Vi er ikke så ulike, du og jeg.
We are not so different, you and I.
Det er ikke så alvorlig!
It's no big deal!
Jeg er ikke så tilgivende.
I am not so forgiving.
Det er ikke så bra med marmor når man har hodepine.
It's not so good with marble when you have a headache.
Jeg er ikke så skjør at jeg blir forkjølet av det.
I'm not so delicate that I would catch a cold because of that.
Hei, Mac. Du er ikke så homofob nå… med kjeven fastlåst?
Hi, Mac. You are not so homophobic now…- with the jaw stitched?
Du er ikke så sterk som keiseren trodde.
Perhaps you are not as strong as the Emperor thought.
Som jeg sa, han er ikke så lett å finne.
Like I said, he's not so easy to find.
Bree, det er ikke så nøye.
Bree, it's no big deal.
Ja. Og det er ikke så ille som du tror.
Yeah. And it's not as bad as you think.
Absolutt. Nei, det er ikke så enkelt, AC.
Absolutely. No, it's not so simple, AC.
De er ikke så raske som alle sier.
They are not as fast as everyone says.
Det er ikke så enkelt som det og det vet du.
It's not as simple as that and you know it.
Økonomien i firmaet er ikke så god som du tror.
The economy of the company is not so good, as you think.
De er ikke så stygge.
They are not so ugly.
Jeg er ikke så populær hos våre myndigheter nå.
I'm not so popular with our authorities right now,
Det er ikke så ille.
It's no big deal.
Greit. Det er ikke så kjedelig som det høres ut.
Okay. It's not as boring as it sounds,
Jeg er ikke så redd for ham nå som jeg har skytevåpen.
I'm not as scared of him now that I have a gun.

Results: 2930, Time: 0.192

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More