FINT Å HØRE IN ENGLISH

What does fint å høre mean in Norwegian

S Synonyms

Results: 38, Time: 0.1098

Examples of using Fint Å Høre in a sentence and their translations

fint å høre at du sier det.
How nice to hear you say that.
Nei, det er fint å høre det sagt.
No, it's just nice to hear it out loud.
Fint å høre at du er i godt humør igjen.
Glad to hear you're in high spirits again.
Abby, det er fint å høre stemmen din.
Abby, it's so good to hear your voice.

Fint å høre det.
Det er fint å høre deg nynne igjen.
It is nice to hear you humming again.
Det ville vært fint å høre det fra deg.
It would have been nice to hear it from you.
Det er fint å høre stemmen din også.
It's just good to hear your voice.
Det ville være fint å høre stemmen din.
It would be... nice to hear your voice.
Carla, fint å høre fra deg.
Carla, so good to hear from you.
Det er fint å høre lyder fra leiligheten din igjen.
It's nice to hear noise from your flat again.
Det er så fint å høre.
That's so nice to hear.
Det var fint å høre fra en så høyt aktet representant fra politiet.
That's nice to hear from such a dignitary of the police force.
Det var fint å høre stemmen din.
It was nice to hear your voice.
Det er så fint å høre deg spille.
It's nice to hear you play.
Det var fint å høre.
That's nice to hear.
Det er fint å høre.
That's nice to hear.
Men det er alltid så fint å høre det.
But it is still so nice to hear it.
Det var fint å høre.
Det er fint å høre.
Well, I'm glad to hear that.
Ja, men det er fint å høre stemmen din.
It was, but it's really good to hear your voice.
Det var fint å høre hva du hadde å si, elias.
It was good hearing from you, elias.
Fint å høre.
Ikke så fint å høre i et mexicansk fengsel.
Not so great a thing to hear in a mexican prison.
Det var fint å høre mammas stemme igjen.
It was nice hearing my mom's voice again.
fint å høre en kvinne si det.
It's nice to hear a woman actually say that.
Det er fint å høre, sir.
Well, that's very nice to hear, sir.
Det er fint å høre.
Well, I'm happy to hear that.
fint å høre.
fint å høre at det funker.
I'm glad to hear that's working.

Results: 38, Time: 0.1098

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "fint å høre"


deilig å høre
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More