FOR Å FORBEDRE IN ENGLISH

What does for å forbedre mean in Norwegian

S Synonyms

Results: 46, Time: 0.3507

Examples of using For Å Forbedre in a sentence and their translations

Veiledning om regelmessig økning i lojuxta-dose for å forbedre tolerabilitet for legemidlet;
Advice on escalating lojuxta dose gradually to improve tolerability of the medicine;
Veiledning om regelmessig økning i lojuxta-dose for å forbedre tolerabilitet for legemidlet;
Advice on escalating lojuxta dose gradually to improve tolerability of the medicine;
Primært for å forbedre fangstredskap i forhold til maskestørrelsene.
Primarily to improve the catch according to the mesh width.
Tenk at jeg ville holde en fest for å forbedre valois-bourbon-forholdet.
And to think i was giving a party to improve valois/bourbon relations.

Vi arbeider for å forbedre oss og resten av menneskeheten.
We work to better ourselves... and the rest of humanity.
Hva er planen for å forbedre situasjonen?
So, what's your plan for improving the situation?
Synes du ikke at den skal brukes for å forbedre verden?
Do you not think it should be used to make this a better world?
Behandling av pulmonal arteriell hypertensjon(PAH) for å forbedre treningskapasiteten og symptomer hos pasienter med WHO funksjonsklasse III.
Treatment of pulmonary arterial hypertension(PAH) to improve exercise capacity and symptoms in patients with WHO functional class III.
Ventavis brukes for å forbedre fysisk kapasitet(evnen til fysisk aktivitet) og redusere sykdomssymptomer.
Ventavis is used to improve exercise capacity(the ability to carry out physical activity) and symptoms.
Behandling av pulmonal arteriell hypertensjon(PAH) for å forbedre treningskapasiteten og symptomer hos pasienter med WHO funksjonsklasse III.
Treatment of pulmonary arterial hypertension(PAH) to improve exercise capacity and symptoms in patients with WHO functional class III.
Ventavis brukes for å forbedre arbeidskapasitet(evnen til fysisk aktivitet) og redusere sykdomssymptomer.
Ventavis is used to improve exercise capacity(the ability to carry out physical activity) and symptoms.
Ventavis brukes for å forbedre fysisk kapasitet(evnen til fysisk aktivitet) og redusere sykdomssymptomer.
Ventavis is used to improve exercise capacity(the ability to carry out physical activity) and symptoms.
Og for å forbedre tiden sin barberte han beina og armene.
And to improve his times, he would shave the hair off his legs and arms.
Det er viktig at diagnosen stilles tidlig, og at behandling startes umiddelbart for å forbedre overlevelsen og det kliniske utfallet.
It is important that the diagnosis is made early and treatment is initiated immediately to improve the survival and the clinical outcome.
Det er viktig at diagnosen stilles tidlig, og at behandling startes umiddelbart for å forbedre overlevelsen og det kliniske utfallet.
It is important that the diagnosis is made early and treatment is initiated immediately to improve the survival and the clinical outcome.
Behandling av voksne pasienter med primær pulmonal hypertensjon, med funksjonsklasse III i henhold til NYHA, for å forbedre arbeidskapasitet og redusere sykdomssymptomer.
Treatment of adult patients with primary pulmonary hypertension, classified as NYHA functional class III, to improve exercise capacity and symptoms.
Behandling av voksne pasienter med pulmonal arteriell hypertensjon, klassifisert som WHO funksjonsklasse II og III, for å forbedre arbeidskapasiteten.
Treatment of adult patients with pulmonary arterial hypertension classified as WHO functional class II and III, to improve exercise capacity.
Behandling av pasienter med pulmonal arteriell hypertensjon(PAH), klassifisert som WHO funksjonsklasse III, for å forbedre treningskapasiteten.
Treatment of patients with pulmonary arterial hypertension(PAH) classified as WHO functional class III, to improve exercise capacity.
Behandling av voksne pasienter med primær pulmonal hypertensjon, med funksjonsklasse III i henhold til NYHA, for å forbedre arbeidskapasitet og redusere sykdomssymptomer.
Treatment of adult patients with primary pulmonary hypertension, classified as NYHA functional class III, to improve exercise capacity and symptoms.
Behandling av voksne pasienter med pulmonal arteriell hypertensjon, klassifisert som WHO funksjonsklasse II og III, for å forbedre arbeidskapasiteten.
Treatment of adult patients with pulmonary arterial hypertension classified as WHO functional class II and III, to improve exercise capacity.
Behandling av pasienter med pulmonal arteriell hypertensjon(PAH), klassifisert som WHO funksjonsklasse III, for å forbedre treningskapasiteten.
Treatment of patients with pulmonary arterial hypertension(PAH) classified as WHO functional class III, to improve exercise capacity.
Ved justering av dose for å forbedre glukosekontroll, bør pasientene rådes til å være oppmerksomme på tegn på hypoglykemi.
When adjusting dose in order to improve glucose control, patients should be advised to be aware of signs of hypoglycaemia.
Ved justering av dose for å forbedre glukosekontroll, bør pasientene rådes til å være oppmerksomme på tegn på hypoglykemi.
When adjusting dose in order to improve glucose control, patients should be advised to be aware of signs of hypoglycaemia.
Det er mye vi kan gjøre ennå for å forbedre utstyret.
There's a lot of things that we have to do still in order to improve the equipment.
For å forbedre toleransen for bivirkninger i nervesystemet, anbefales det at dosen tas ved sengetidse pkt.
In order to improve the tolerability of nervous system adverse reactions, bedtime dosing is recommendedsee section 4.
For å forbedre biologiske sporbarhet av legemidler bør handelsnavnet for det administrerte produktet være tydelig registrert(eller oppgitt) i pasientens journal.
In order to improve the traceability of biological medicinal products, the tradename of the administered product should be clearly recorded(or stated) in the patient file.
For å forbedre sporingen, skal handelsnavnet på og produksjonsnummeret av administrert legemiddel noteres tydelig i pasientjournalen.
In order to improve the traceability, the trade name and batch number of the administered medicinal product should be clearly recorded in the patient file.
For å forbedre toleransen for bivirkninger i nervesystemet, anbefales det at dosen tas ved sengetidse pkt.
In order to improve the tolerability of nervous system adverse reactions, bedtime dosing is recommendedsee section 4.
For å forbedre biologiske sporbarhet av legemidler bør handelsnavnet for det administrerte produktet være tydelig registrert(eller oppgitt) i pasientens journal.
In order to improve the traceability of biological medicinal products, the tradename of the administered product should be clearly recorded(or stated) in the patient file.
For å forbedre sporingen, skal handelsnavnet på og produksjonsnummeret av administrert legemiddel noteres tydelig i pasientjournalen.
In order to improve the traceability, the trade name and batch number of the administered medicinal product should be clearly recorded in the patient file.

Results: 46, Time: 0.3507

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "for å forbedre"


"For å forbedre" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More