FOR Å HOLDE IN ENGLISH

Translation of For å holde in English

Results: 196, Time: 0.0613

Examples of using For å holde in a sentence and their translations

Jeg har gjort alt for å holde klanen sammen.
I have done everything to keep the clan together.
De satte deg her for å holde øye med meg.
They put you here to keep an eye on me.
Han sier at det er en overenskomst for å holde joe borte fra fengsel.
He says it 's an agreement to keep joe out of jail.
Vi trenger et bål for å holde dem unna!
We need a fire to keep them off us. hurry!
Jeg sperret henne inne for å holde henne unna vitenskapen min.
I locked her up to keep her away from my science.
Det er alt jeg kan gjøre for å holde en hånd på roret.
It 's all i can do to keep a hand on the tiller.
Alt for å holde dem trygge og glade.
Anything to keep them safe and happy.
Ikke fortell dem noe for å holde dem trygge.
Tell them nothing to keep them safe.
Vi mødre gjør det vi kan for å holde våre sønner fra graven.
We mothers do what we can to keep our sons from the grave.
For å holde hodet varmt.
To keep his head warm.
Jeg gjør det jeg må gjøre for å holde deg trygg.
I will do whatever i need to do to keep... you safe.
Det er bare en ting jeg kan gjøre for å holde familien trygg.
There is only one thing i can do to keep my family safe.
For å holde folk som deg utenfor!
To keep people like you out. joop!
Alle vet at du har gjort mye for å holde oss sammen.
Everybody knows you have done plenty to keep us together.
Du aner ikke hva jeg har gjort for å holde deg nær meg.
You do not realize what i did to keep you close to me.
For å holde øye med ham.
To keep an eye on him.
For å holde deg hos meg, yala.
To keep you with me, yala.
Det kan bety at han har bestemt seg for å holde seg unna trøbbel.
That might mean he 's devoted himself to keeping out of trouble.
En elegant løsning for å holde styr på virkeligheten.
An elegant solution for keeping track of reality.
Bare for å holde oss oppdatert?
Just keeping us in the loop?
Marinesoldater gjør alt for å holde seg ren.
Marines will make every effort to keep themselves clean.
For å holde unger unna gresset?
For keeping kids off the grass?
Jegerne får ansvaret for å holde liv i bålet.
And we will be responsible for keeping the fire going.
Kritisk for å holde alliansen vår sammen.
Critical to holding our alliance together.
Instruksjoner for å holde rede på injeksjonssteder og datoer.
Instructions for keeping track of your injection sites and dates.
Og for å holde sitt ord ga han vesten.
And to maintain his word he gave his west the scarlet police.".
Instruksjoner for å holde rede på injeksjonssteder og datoer.
Instructions for keeping track of your injection sites and dates.
Det er prosessen for å holde meg nykter.
It 's the process of maintaining my sobriety.
Bartenderen fikk 100 dollar for å holde isbitene kalde.
The bartender got $100 just for keeping the ice cubes cold.
Hvem får premie for å holde seg i ro?
Who will win a prize for keeping their cool?

Results: 196, Time: 0.0613

Word by word translation


holde
- keep hold stay stick be

S Synonyms of "for å holde"


videre
skal beholde
vil beholde

"For å holde" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More