FORTELLING IN ENGLISH

What does fortelling mean in Norwegian

S Synonyms

Results: 82, Time: 0.0455

Examples of using Fortelling in a sentence and their translations

En utrolig fortelling, full av kjærlighet og hjertesorg og... kjærlighet.
A marvelous story, full of love and heartbreak and... love.
Min fortelling.
My story.
Vår fortelling virker å være komplett.
So, it seems our narrative is complete.
Min fortelling handlet om deg, eragon.
My story was about you, eragon.

Da trenger du en ny fortelling som er sterkere enn deres.
Then you will need a new narrative that 's stronger than theirs.
Ekte fakta, oppdiktet fortelling, oppdiktet dokument.
Real facts, fake account, fake document.
For dette er den sanne fortelling.
This is the true account.
Gadreel, vi skriver vår egen episke fortelling her.
Gadreel, we are writing our own epic story here.
Hvilken fortelling?
What narrative?
Det fins en gammel fortelling fra irland, der jeg en gang bodde.
There is an old tale, from ireland, where i once lived.
Det var en fin fortelling, men jeg skjønner det ikke.
It was a fine tale, but i do not understand it.
Men hva med din fortelling?
But according to your narrative?
Det var en bra fortelling.
It was a great story.
For dette er den sanne fortelling.
And this verily is the true account.
For dette er den sanne fortelling.
This is indeed the truthful narration.
Det er ikke noe annet enn en gammel fortelling.
It 's nothing but an ancient story.
Gjør deg klar for en skrudd fortelling.
Prepare thyself for one twisted tale.
For dette er den sanne fortelling.
Lo! this verily is the true narrative.
For dette er den sanne fortelling.
This is indeed the true account, for sure.
For dette er den sanne fortelling.
Indeed, this is the true narration.
Stick med hor fortelling.
Stick with the adultery narrative.
For dette er den sanne fortelling.
This is indeed the truthful narration.
Men det er en annen fortelling.
That is the subject for another tale.
For dette er den sanne fortelling.
This is the true account.
For beste science fiction kort fortelling av en under 16.
For best science fiction short story by a male under 16.
For dette er den sanne fortelling.
Indeed, this is the true narration.
Det var min fortelling.
This is my story.
For dette er den sanne fortelling.
Lo! this verily is the true narrative.
Det var en hyggelig fortelling.
That 's a nice story.

Results: 82, Time: 0.0455

"Fortelling" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More