GANG DU SPURTE IN ENGLISH

What does gang du spurte mean in Norwegian

Results: 30, Time: 0.2197

Examples of using Gang Du Spurte in a sentence and their translations

Tre minutter senere enn forrige gang du spurte.
Three minutes later than the last time you asked.
I innkjørselen, og det sa jeg også sist gang du spurte.
And i told you that already the last time you asked me.
Husker du sist gang du spurte meg ut om en jente?
Do you remember the last time you asked me about a girl? yes, i do.
Da du gråt ut hos meg og hver gang du spurte, var hun død.
When you were crying on my lap, every time you asked me, she 's been dead the whole time.

Hver gang du spør, har jeg et viktig møte.
Because every time you ask, i have a very important meeting.
Hun sier det hver gang du spør.
She tells me every time you ask.
Uansett hvor mange ganger du spør, er det svaret mitt.
No matter how many times you ask, that 's my answer.
Samme hvor mange ganger du spør, får du ikke kline med meg.
Listen, no matter how many times you ask me, i am not gonna make out with you.
Jeg elsker dette stedet. pommes fritesen. de hemmelige vinene de påstår de ikke har de første to gangene du spør.
I love this place, the puffy fries, the secret, off-the-menu flight they claim not to have the first two times you ask.
Du spurte en gang hvorfor jeg valgte din mor.
You asked me once why i married your mother.
Du spurte en gang hva en filosof som meg gjør her.
You once asked what a philosopher like me was doing in the washroom.
Du var det du spurte om hver gang du åpnet en port.
That 's what you asked for each time you opened the gate.
Hør, jeg tror neste gang du spør en jente om å være sammen bør du være litt bedre forberedt.
Listen, i think next time you ask a girl to go steady, you should prepare a little for it.
Den gangen ble du spurt:.
And were you asked on that occasion,
Du spurte om jeg noen gang ble overrasket.
You asked if ever i was surprised.
Etter forrige gang undret jeg på hvorfor du spurte etter locque, columbos mann.
After our last meeting, i wondered why you asked about locque, columbo 's man.
Jeg tror han gjør det samme som han var i gang med- da du spurte meg for fem minutter siden.
I think he 's doing the same as he was when you asked me five minutes ago.
En gang spurte du meg hvem jeg egentlig er.
You once asked me who i really am.
Jeg spurte deg en gang hvorfor du underviste.
I once asked you why you took up teaching.
Første gang vi møttes spurte du om caroline kunne være målet.
The first time we met, you asked...- if caroline could be the target.
Husker du at jeg en gang spurte om villa acua?
You remember, i asked you once about villa acuòa?
Du har ikke en gang spurte meg hvordan jeg føler meg.
You have not once asked me how i feel.
Jeg spurte deg en gang før, og du sa ingenting.
I asked you this once before, and you did not tell me.
Neste gang spør du først.
Next time you ask me first.
Abby, samme hvor mange ganger du spør, kommer jeg ikke til å kline med deg.
Look, abby, no matter how many times you ask, i am not gonna make out with you.
Du spurte ikke om det forrige gang!
You did not ask that last time! so why would i know that?
Hvorfor sa du ikke at når jeg spurte hvis du noen gang vært fanget?
Why did not you say that when i asked if you would ever been trapped?
Pappa spurte om du noen gang hadde vært på iron heights.
My father asked you if you would ever been to iron heights.
Da hun kom ut av bilen og du så henne for første gang spurte du meg: er det en engel?
When she got out of the car, and you saw her for the first time you grabbed me and said," aunt may, is that an angel?".

Results: 30, Time: 0.2197

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Gang du spurte" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More