GANG PÅ GANG IN ENGLISH

What does gang på gang mean in Norwegian

Results: 30, Time: 0.0418

Examples of using Gang På Gang in a sentence and their translations

Og gang på gang harjeg fortalt historien.
And time after time i have done the tell.
Gang på gang har du unnsluppet mine beste ryttere, barbar.
Time after time you escaped my best riders, barbarian.
Å falle ned, gang på gang.
Falling down, time after time.
Hvem blant oss er det som gang på gang klarer å unnslippe en heks uten en skramme?
Who alone among us, in encounter, time after time, with witches has emerged with nary a scratch upon him?

Den konspirerte mot ham og lot ham tro den var gavmild for deretter å ta alt fra ham gang på gang.
It would conspire against him... allow him to believe in a generous nature, then rob him blind every time.
Men det er greit å komme til meg... og tappe den samme åren gang på gang.
But you got no problem coming to me... tapping the same vein over and over again.
Gang på gang.
Bare kom gang på gang.
I came over and over.
Gang på gang hjelper jeg ham.
Time and again i clear everything up for him.
Si det gang på gang.
Say it again and again.
Gang på gang hindret jeg boom-boom.
Again and again i stopped the boom-boom.
Feigingen som reddet dere gang på gang?
The covard who saved you time and time again?
Gjenopplever de gamle tragediene gang på gang.
Replaying the same tragedies over and over.
Jeg gikk over prosedyrene gang på gang.
I went through the procedures over and over.
Hvorfor gjør du dette gang på gang?
You do this every time.
De verste sakene ser de gang på gang.
The really bad ones the pre-cogs see over and over again.
Men de kom dem unna gang på gang.
But you got away again and again.
Vi gikk gjennom det gang på gang.
We went over it all endlessly.
Han gjorde det mot meg gang på gang.
He did it to me over and over.
Samme bilder farer gjennom hodet, gang på gang.
The same images running through my head over and over.
Ikke bare én gang. men gang på gang.
Not just once, but again and again.
Hele verden... som fornyer seg gang på gang.
The whole world, you know, renewing itself again.
Du har bevist det gang på gang.
You proved it time and time again.

Results: 30, Time: 0.0418

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Gang på gang" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More